Klimaathysterie

Politiek economische terreur Sinds de wetenschappers van het IPCC (het Interngovernmental Panel on Climate Change), een pseudo wetenschappelijk, vooral politiek- economisch orgaan dat voortkomt uit de Verenigde Naties, sinds eind 1900 menen te kunnen bewijzen , dat vooral het bio gas CO2 verantwoordelijk is voor allerlei klimaatveranderingen als bijvoorbeeld de opwarming van de aarde, veranderingen... Lees verder →

Een rampzalig energiebeleid

De grote Franse schrijver Honore de Balzac (1799-1850), beschrijft in zijn “La Comedie Humaine”, hoe de mens van die tijd, in zijn honger naar macht, rijkdom en aanzien, zich bedient van list, bedrog en valse beloften, om zijn medemens een rad voor ogen te draaien. Dat alles achter een masker van fatsoen en oprechtheid. Zelf... Lees verder →

Energie als probleem

Dankzij zonne-energie is er Leven op deze planeet. Dit hemellichaam is 150 miljoen km van ons verwijderd, in de kern bedraagt de temperatuur 15 miljoen graden Celsius, aan de oppervlakte nog steeds 6000 graden Celsius, even hoog als in de kern van onze aarde. Doordat de aarde om de zon draait, wordt deze 24 uur... Lees verder →

Het kabinet en de CO2 mythe vervolg

Na het eclatante overwinningsresultaat van een politieke nieuwkomer tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, proberen de meeste andere politieke partijen dit succes te bagatelliseren. In een soort cordon sanitaire zijn zij erin geslaagd, om gezamenlijk het meeregeren van deze partij in de provincies praktisch te verhinderen, behalve misschien in Zuid- Holland. Hierbij wordt tevens de voor deze... Lees verder →

Het kabinet en de CO2 mythe

Sinds Nederland in 1972 het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar invoerde, is het nog nooit voorgekomen dat de kiezer zo overduidelijk en overtuigend heeft afgerekend met een zittend kabinet. Nooit eerder geschiedde het, dat tijdens de Provinciale Staten Verkiezingen, het Orgaan dat de leden van de Eerste Kamer benoemd, een politieke... Lees verder →

Klimaatrampen

Een ramp is een zwaar ongeval of andere gebeurtenis, waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden geschaad of worden bedreigd. Een ramp is een onverwachte gebeurtenis met vreselijke gevolgen. De klimaatrampen die ons op termijn te wachten zouden staan, bestaan uit het smelten... Lees verder →

Klimaatfabels naschrift

De invloed van de commercie op Media, Wetenschap, Politiek en Overheden is onvoorstelbaar groot. Het laatste voorbeeld is de wijze waarop zij het voor het Leven onmisbare gas CO2 in nog geen dertig jaar, via allerlei propaganda middelen en psychologische intimidatie, indoctrinatie en manipulatie hebben neergezet als de belangrijkste bedreiger van menselijk leven op deze... Lees verder →

Klimaatfabels

Dankzij het biogas CO2 (kooldioxide), is er Leven op Aarde. Bomen en planten ademen dit gas in en ademen O2 (zuurstof) uit. Micro-organismen als algen en fytoplankton in de Oceanen, binnen 150 meter van het wateroppervlak, zetten in aanwezigheid van water en licht, CO2 eveneens om in suiker en O2. De zogenoemde “fotosynthese”. Zowel suiker... Lees verder →

Klimaathysterie vervolg

Als het al waar is, zoals de klimaat alarmisten beweren, dat 97% van de wetenschappers het eens is met de eenzijdige, bloedarme en zielloze theorieën en conclusies van het IPCC, dan moet er helaas worden geconcludeerd dat het begrip “Wetenschapper” nog harder gedevalueerd is dan de Turkse Lira. Het IPCC is een politiek- economisch orgaan,... Lees verder →

Klimaathysterie

De planeet Aarde, onze Planeet, neemt in het Zonnestelsel een unieke plaats in. Voor zover bekend is het de enige plaats in dit stelsel waar Leven mogelijk is. Menselijk leven is sterk temperatuur afhankelijk. De lichaamstemperatuur van de mens schommelt rondom de 37 graden Celsius. Temperaturen van boven de 44 Celsius graden zijn onverenigbaar met... Lees verder →

Stress vervolg

Chronische stress situaties, waardoor ook veroorzaakt, worden voor het overgrote deel verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van zogenoemde welvaartsziekten, omdat dit soort aandoeningen een kleine honderd jaar geleden nog nauwelijks bekend waren in een totaal andere samenleving. De rol van oxidatieve en mentale stress, werd hiervoor al in het kort besproken. Nitrosatieve stress, is als... Lees verder →

Stress

Chronische stresssituaties, waardoor ook veroorzaakt, leiden vaak tot een aantal moeilijk te verklaren, vage klachten van allerlei aard. Zoals gevoelens van onbehagen, onrust, onzekerheid, dreigend gevaar, negativisme, scepticisme, onveiligheid, onbestemde angsten, minderwaardigheid, leegte, gebrek aan levenslust, eetlust, gemeenschap, aan zelfvertrouwen, eigendunk, motivatie, aan vertrouwen in de toekomst, somberheid en twijfel aan de zin van het... Lees verder →

Vervolg Gezondheidsinfusen

Op een bepaald moment in het leven, begint het centraal zenuwstelsel, via de hypothalamus en de hypofyse (hersenaanhangsel), berichten te sturen naar de geslachtsklieren: de testikels, de eierstokken en de bijnierschors. Daarop beginnen deze geslachtshormonen te produceren: het testosteron, het progesteron, de oestrogenen, het DHEA en het androsteendion.In deze geslachtsrijpe periode groeit de mens naar... Lees verder →

Gezondheidsinfusen

Gezondheidsinfusen worden samengesteld uit zorgvuldig geselecteerde voedingsstoffen of nutrienten, (eiwitten, koolhydraten, vetten, vitaminen, mineralen, sporenelementen), in relatie tot het doel dat moet worden bereikt. Voedingsstoffen, de bouwstenen van alles wat leeft en bloeit en waarmee alles wat het leven bedreigt of bedreigde is overwonnen. Waarmee ook de menselijke soort overleefde en zichzelf in stand hield.... Lees verder →

Voedingssupplementen vervolg

Een van de grootste, oudste en bekendste producenten van voedingssupplementen, biedt er meer dan 300 aan. Van goede kwaliteit, maar niet goedkoop. Het innemen van een enkel supplement is weinig zinvol, omdat bij de ontelbare biochemische processen in het lichaam alleen de cel weet, welke producten specifiek zijn betrokken bij de diverse reacties. Zo zijn... Lees verder →

Voedingssupplementen

De mens is door de natuur gezegend met een organisme dat hem in staat stelt om onder de moeilijkste omstandigheden te overleven. Mede door de aanwezigheid van middelen, die ruimschoots in de natuur aanwezig zijn. Om deze middelen optimaal te gebruiken, zijn er gezonde cellen nodig. Iedere cel afzonderlijk, kent hierbij zijn specifieke taken en... Lees verder →

Moeder Natuur

Een betere vergelijking is niet mogelijk. Een moeder, is in ons geval een mens van het vrouwelijk geslacht, door de Natuur speciaal uitverkoren en toegerust voor het baren en opvoeden van haar nageslacht. De moeder is er te allen tijde voor haar kind, onvoorwaardelijk, toegewijd, onbaatzuchtig. Zij geeft en verlangt niets terug. De liefde van een moeder... Lees verder →

De Tovenaarsleerling

Naar een ballade van Johann Wolfgang von Goethe, (1749-1832). Der Zauberlehrling. Naar een symfonisch gedicht van Paul Dukas, (1865-1935). L’Apprenti Sorcier. Naar de film van Walt Disney (1901-1966), Fantasia. Als er ooit producten in aanmerking mogen komen voor medische toepassing in de Gezondheidszorg, zijn dat de stoffen die de Natuur gebruikt voor de bouw en... Lees verder →

Homo Sapiens

Al hetgeen op deze aarde leeft en bloeit, is in staat te overleven op hetgeen de natuur te bieden heeft. Dat kunnen bizons in winters Canada, bij temperaturen van minus 40 graden Celsius, of kuddes zebra’s of gnoes in de droge steppen van Afrika bij 40 graden Celsius boven nul, of allerlei diersoorten in het Amazonegebied... Lees verder →

De nieuwe kleren van de Keizer

Bij de bestrijding van kanker in het algemeen, speelt een van de oudste en bekendste hoekstenen van de Geneeskunde, de chirurgie, de belangrijkste en veiligste rol. In handen van jarenlange, uiterst gedisciplineerde en bekwame medische specialisten, die met inmiddels zeer verfijnde technieken en de hulp van eveneens de nieuwste, wetenschappelijke technische hulpmiddelen, zijn de resultaten... Lees verder →

Preventieve gezondheidszorg vervolg

Het ultieme wapen, dat de mens kan inzetten bij de strijd tegen ziekten, is gezondheid. De mens is hierbij vergeleken met bijvoorbeeld andere, vergelijkbare soorten, enorm bevoorrecht. Dankzij het menselijk verstand. Wij hoeven niet meer om te komen van honger en kou, van armoede en ellende. Dank zij het menselijk vernuft, zouden wij instaat moeten zijn in... Lees verder →

Preventieve gezondheidszorg

In de eerste pagina’s van mijn verhandeling over een nieuwe generatie medicijnen "Dood op Recept", zet ik uit een wat mijn motieven zijn tot het schrijven van dit boek. Dat is HIER te lezen. Het meest schrijnende voorbeeld van arrogantie van wetenschappers in dienst van de farmaceutische industrieën is wel, dat zij wel eens zullen uitmaken welke stoffen... Lees verder →

Naschrift

Begrippen als wijsheid, natuurlijk gezag, respect en begrip voor het vaak moeilijk bestaan van de medemens, hebben in ieder geval de laatste eeuw, plaats moeten maken voor respectievelijke het rationele, gevoelloze, analytische denken, het recht van de macht en een meedogenloze concurrentiestrijd om het bestaan. Een strijd, waarin een relatief kleine groep machtshebbers de scepter zwaait... Lees verder →

De menselijke kennis vervolg

De tijd, die ik nog ken vanuit mijn jeugd, toen kinderen nog buiten met elkaar ravotten, krijgertje, verstoppertje, diefje met verlos, rover en reizigertje, slagbal speelden, met elkaar voetbalden, knikkerden, touwtje sprongen, stoeprandden, met elkaar "liepen", toen kinderen priktolden, aan hoelahoepen deden, hinkelden en belletje trokken, toen de " vliegende Hollander" nog bestond.... De tijd waarin... Lees verder →

De menselijke kennis

Het wetenschappelijk-analytisch denkvermogen van de mens, is veruit superieur aan dat van alle overige levende wezens op aarde. In tegenstelling tot het dier, kon hij zich hiermee ontworstelen aan de extreme leef en weersomstandigheden van onze primitieve voorouders. Hij en zij ontwierpen hun eigen kleding, maakten hun wapens, bouwden huizen en vestingen en vergrootten hiermee... Lees verder →

Gezag, macht, machtsmisbruik

De overdreven zucht naar rijkdom, aanzien, welstand en superioriteit ten aanzien van de medemens en de strijd om de beste plaats op de eerste rij, zijn belangrijke drijfveren bij het streven naar macht.Zolang dit streven binnen sociaal aanvaarde normen blijft en verloopt binnen afgesproken spelregels, zo nodig onder toezicht van gezagsdragers, die als zodanig deze... Lees verder →

De nieuwe samenleving

Welvaartsziektes als kanker, hart en vaatziektes, obesitas (de gezondheid bedreigende vetzucht of zwaarlijvigheid) en diabetes 2, zijn de belangrijkste doodsoorzaken van deze tijd.De nieuwe generatie, in grote laboratoria uitgedachte en gesynthetiseerde chemische medicijnen als chemotherapeutica, cytostatica, psychotherapeutica en middelen tegen hart en vaatziekten, zijn de meest gebruikte “geneesmiddelen”?Intussen is een groot deel van de wereldbevolking... Lees verder →

Arrogantie van de macht

Kennis, machtsmisbruik en arrogantieDe wereldwijd bekende en befaamde biochemicus en voedsel deskundige Dr. Mary G. Enig (1931-2014), verzucht in haar boek “Feiten over Vetten” (2003, blz.197): Helaas zijn er tegenwoordig veel voedseldeskundigen die geloven, dat de voedselindustrie het natuurlijke voedsel kan verbeteren. Het is ironisch, dat zij het voedsel dat zij de consument afraden te... Lees verder →

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: