De menselijke kennis vervolg

De tijd, die ik nog ken vanuit mijn jeugd, toen kinderen nog buiten met elkaar ravotten, krijgertje, verstoppertje, diefje met verlos, rover en reizigertje, slagbal speelden, met elkaar voetbalden, knikkerden, touwtje sprongen, stoeprandden, met elkaar “liepen”, toen kinderen priktolden, aan hoelahoepen deden, hinkelden en belletje trokken, toen de ” vliegende Hollander” nog bestond….

De tijd waarin de kerken nog vol zaten en de dominee en de pastoor nog eerbiedig werden bejegend, evenals de onderwijzer en de leraar, die evenals de ouders nog met “U” werden aangesproken, toen de dokter en de apotheker nog een witte jas droegen, toen er nog ontzag voor de politie agent bestond.
De tijd dat er op de lagere scholen nog gedegen onderwijs werd gegeven in rekenen, ook hoofdrekenen en taal, dat er nog in de klas werd gezongen, tekenles werd gegeven, gymnastiek en zwemles verplicht waren, de meisjes nuttig handwerkten. De tijd van de ambachtsschool en de huishoudschool. Toen de scholieren nog geen studenten werden genoemd enz.

Wereldberoemde namen uit de geschiedenis als die van Jean Jacques Rousseau, John Locke en Michel de Montaigne, zijn verbonden in hun gezamenlijke bewogenheid voor het lot van hun medemens, voor het recht van een ieder op een menselijk bestaan. Met name de opvoeding van het kind, de ontwikkeling van alle talenten het kind geschonken, was het belangrijkste opvoedingsdoel. Het credo: “terug naar de natuur”.

Uitzonderlijk, want tot aan omstreeks 1750 werd het kind vnl . gezien als een volwassene in zakformaat. Beroemde pedagogen uit de negentiende en twintigste eeuw als Ellen Key, Jan Ligthart, Maria Montessori, Helen Parkhurst en Kees Boeke stelde het belang van het kind centraal. Ontwikkeling van alle talenten, zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid staan hier centraal. Ook hier is de natuur in al zijn schakeringen, de mens tot voorbeeld.

Wat was er toch hiermee allemaal mis? Waar is de Eeuw van het Kind? Samen met de homo ludens werd ook het spelende kind door de nieuwe samenleving, de nieuwe welvaart, het superieure menselijke verstand van onze alles beter wetende leiders en bepaalde, arrogante wetenschappers volledig ondergesneeuwd.

De nieuwe afgod van deze tijd heet “computer”. Ontegenzeggelijk een fraai voorbeeld van menselijk vernuft en vindingrijkheid. Dat is de waterstofbom ook. Zakelijk gezien is de computer een zeer efficient en in de juiste handen een technisch wetenschappelijk wonder. Maar wel een gebruiksmiddel, zonder leven, zonder vreugde, zonder warmte, zonder gevoel. Wat moet dat in de handen van kinderen? Het nieuwe speelgoed, zonder hart of ziel.

Het van nature speelse, spontane, open, eerlijke, onbevangen, blije en onschuldige kind wordt, eenmaal toevertrouwd aan de moderne samenleving, in een keurslijf geperst van wat allemaal mag en niet, van wie zoet is krijgt lekkers, en waar het echt allemaal om draait in de wereld.
Paradise Lost. Het hoogste ideaal van de huidige samenleving is het knapste jongetje of meisje van de klas, het liefst verstandelijk hoogbegaafd, want dat worden de toekomstige leiders, die bepalen wat er goed is voor hun minder gelukkige mede leerlingen. Dat denken ze ten minste. En daar is helaas het gehele onderwijsstelsel overwegend op gebaseerd. Het resultaat zijn kinderen, die niet meer fatsoenlijk kunnen rekenen of schrijven, nauwelijks besef hebben van geschiedenis, maar wel op jonge leeftijd als zombies met elkaar zitten te twitteren.

De eeuw van het kind, is vervangen door de eeuw van het intellect, van het oeverloos vergaderen en debatteren, van het opstellen van steeds weer nieuwe regels en het verzinnen van steeds nieuwe mooie vooruitzichten, waar uiteindelijk niets van terecht komt.

Dat leert ons de praktijk. Vrijheid, gelijkheid, broederschap en democratie stellen nog maar weinig tot niets voor. Over de ruggen van honderd duizenden Groningers, wordt al jarenlang financieel mooi weer gespeeld. Wordt er door de Overheid met geld gesmeten voor allerlei zaken van eminent belang, behalve voor zaken die echt belangrijk zijn. Vraag het aan al die gedupeerde Nederlanders, zoals aan de moeders van gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank en die stuk voor stuk zorgvuldiger met geld moeten omgaan dan onze financiële geleerden. Evengoed moet er nog steeds worden bezuinigd. Maar het gaat erg goed met Nederland, behalve met Groningers! Die betalen al tientallen jaren het gelag voor het algemeen belang van alle Nederlanders? En wordt de basis van hun bestaan letterlijk en figuurlijk uitgehold. En wat doen deze brave burgers? Ze houden een fakkeloptocht! Ze ontzien een overheid, die iedere onderdaan achtervolgt en uitkleedt, die een of andere boete verzuimt te betalen . Tot in het graf! Waarom niet met zijn allen een Amerikaans advocatenkantoor ingeschakeld? Stop de gaswinning! Eis genoegdoening!

Dan maar wat minder bestuurders, wat minder vergaderen, wat minder bonussen, minder reisverblijf en representatie kosten. Deo Volente.

Een gedachte over “De menselijke kennis vervolg

Voeg uw reactie toe

  1. Het leven voor de kinderen v.a 2000 geboren,ziet er niet fijn uit.De kinderen zie ik amper nog lachen.Als er al geluid uit komt.Alles wordt hen voorgekouuwd.Als ze later groot zijn en er wordt gevraagd wat heb jij zoal in je jeugd gedaan,nou heelveel,de gods geslagen dag achter de computer of telefoon gezeten.Heleboel dingen zijn handig,maar het loopt niet goed af met een heleboel kinderen,op school moest dat ding verboden worden,maar dan krijg je opstand en dat willen we niet Ik vind het maar heel triest zo als de jeugd op groeit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: