Klimaathysterie

Politiek economische terreur Sinds de wetenschappers van het IPCC (het Interngovernmental Panel on Climate Change), een pseudo wetenschappelijk, vooral politiek- economisch orgaan dat voortkomt uit de Verenigde Naties, sinds eind 1900 menen te kunnen bewijzen , dat vooral het bio gas CO2 verantwoordelijk is voor allerlei klimaatveranderingen als bijvoorbeeld de opwarming van de aarde, veranderingen... Continue Reading →

Een rampzalig energiebeleid

De grote Franse schrijver Honore de Balzac (1799-1850), beschrijft in zijn “La Comedie Humaine”, hoe de mens van die tijd, in zijn honger naar macht, rijkdom en aanzien, zich bedient van list, bedrog en valse beloften, om zijn medemens een rad voor ogen te draaien. Dat alles achter een masker van fatsoen en oprechtheid. Zelf... Continue Reading →

Energie als probleem

Dankzij zonne-energie is er Leven op deze planeet. Dit hemellichaam is 150 miljoen km van ons verwijderd, in de kern bedraagt de temperatuur 15 miljoen graden Celsius, aan de oppervlakte nog steeds 6000 graden Celsius, even hoog als in de kern van onze aarde. Doordat de aarde om de zon draait, wordt deze 24 uur... Continue Reading →

Het kabinet en de CO2 mythe vervolg

Na het eclatante overwinningsresultaat van een politieke nieuwkomer tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, proberen de meeste andere politieke partijen dit succes te bagatelliseren. In een soort cordon sanitaire zijn zij erin geslaagd, om gezamenlijk het meeregeren van deze partij in de provincies praktisch te verhinderen, behalve misschien in Zuid- Holland. Hierbij wordt tevens de voor deze... Continue Reading →

Het kabinet en de CO2 mythe

Sinds Nederland in 1972 het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar invoerde, is het nog nooit voorgekomen dat de kiezer zo overduidelijk en overtuigend heeft afgerekend met een zittend kabinet. Nooit eerder geschiedde het, dat tijdens de Provinciale Staten Verkiezingen, het Orgaan dat de leden van de Eerste Kamer benoemd, een politieke... Continue Reading →

Klimaatrampen

Een ramp is een zwaar ongeval of andere gebeurtenis, waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden geschaad of worden bedreigd. Een ramp is een onverwachte gebeurtenis met vreselijke gevolgen. De klimaatrampen die ons op termijn te wachten zouden staan, bestaan uit het smelten... Continue Reading →

Klimaatfabels naschrift

De invloed van de commercie op Media, Wetenschap, Politiek en Overheden is onvoorstelbaar groot. Het laatste voorbeeld is de wijze waarop zij het voor het Leven onmisbare gas CO2 in nog geen dertig jaar, via allerlei propaganda middelen en psychologische intimidatie, indoctrinatie en manipulatie hebben neergezet als de belangrijkste bedreiger van menselijk leven op deze... Continue Reading →

Klimaathysterie vervolg

Als het al waar is, zoals de klimaat alarmisten beweren, dat 97% van de wetenschappers het eens is met de eenzijdige, bloedarme en zielloze theorieën en conclusies van het IPCC, dan moet er helaas worden geconcludeerd dat het begrip “Wetenschapper” nog harder gedevalueerd is dan de Turkse Lira. Het IPCC is een politiek- economisch orgaan,... Continue Reading →

Klimaathysterie

De planeet Aarde, onze Planeet, neemt in het Zonnestelsel een unieke plaats in. Voor zover bekend is het de enige plaats in dit stelsel waar Leven mogelijk is. Menselijk leven is sterk temperatuur afhankelijk. De lichaamstemperatuur van de mens schommelt rondom de 37 graden Celsius. Temperaturen van boven de 44 Celsius graden zijn onverenigbaar met... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers liken dit: