Klimaathysterie vervolg

Als het al waar is, zoals de klimaat alarmisten beweren, dat 97% van de wetenschappers het eens is met de eenzijdige, bloedarme en zielloze theorieën en conclusies van het IPCC, dan moet er helaas worden geconcludeerd dat het begrip “Wetenschapper” nog harder gedevalueerd is dan de Turkse Lira. Het IPCC is een politiek- economisch orgaan,... Continue Reading →

Klimaathysterie

De planeet Aarde, onze Planeet, neemt in het Zonnestelsel een unieke plaats in. Voor zover bekend is het de enige plaats in dit stelsel waar Leven mogelijk is. Menselijk leven is sterk temperatuur afhankelijk. De lichaamstemperatuur van de mens schommelt rondom de 37 graden Celsius. Temperaturen van boven de 44 Celsius graden zijn onverenigbaar met... Continue Reading →

Stress vervolg

Chronische stress situaties, waardoor ook veroorzaakt, worden voor het overgrote deel verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van zogenoemde welvaartsziekten, omdat dit soort aandoeningen een kleine honderd jaar geleden nog nauwelijks bekend waren in een totaal andere samenleving. De rol van oxidatieve en mentale stress, werd hiervoor al in het kort besproken. Nitrosatieve stress, is als... Continue Reading →

Stress

Chronische stresssituaties, waardoor ook veroorzaakt, leiden vaak tot een aantal moeilijk te verklaren, vage klachten van allerlei aard. Zoals gevoelens van onbehagen, onrust, onzekerheid, dreigend gevaar, negativisme, scepticisme, onveiligheid, onbestemde angsten, minderwaardigheid, leegte, gebrek aan levenslust, eetlust, gemeenschap, aan zelfvertrouwen, eigendunk, motivatie, aan vertrouwen in de toekomst, somberheid en twijfel aan de zin van het... Continue Reading →

Vervolg Gezondheidsinfusen

Op een bepaald moment in het leven, begint het centraal zenuwstelsel, via de hypothalamus en de hypofyse (hersenaanhangsel), berichten te sturen naar de geslachtsklieren: de testikels, de eierstokken en de bijnierschors. Daarop beginnen deze geslachtshormonen te produceren: het testosteron, het progesteron, de oestrogenen, het DHEA en het androsteendion.In deze geslachtsrijpe periode groeit de mens naar... Continue Reading →

Gezondheidsinfusen

Gezondheidsinfusen worden samengesteld uit zorgvuldig geselecteerde voedingsstoffen in relatie tot het doel dat moet worden bereikt. Voedingsstoffen, de bouwstenen van alles wat leeft en bloeit en waarmee alles wat het leven bedreigt of bedreigde is overwonnen. Waarmee ook de menselijke soort overleefde en zichzelf in stand hield.Voedingsstoffen die hoognodig in ere moeten worden hersteld, na... Continue Reading →

Voedingssupplementen vervolg

Een van de grootste, oudste en bekendste producenten van voedingssupplementen, biedt er meer dan 300 aan. Van goede kwaliteit, maar niet goedkoop. Het innemen van een enkel supplement is weinig zinvol, omdat bij de ontelbare biochemische processen in het lichaam alleen de cel weet, welke producten specifiek zijn betrokken bij de diverse reacties. Zo zijn... Continue Reading →

Voedingssupplementen

De mens is door de natuur gezegend met een organisme dat hem in staat stelt om onder de moeilijkste omstandigheden te overleven. Mede door de aanwezigheid van middelen, die ruimschoots in de natuur aanwezig zijn. Om deze middelen optimaal te gebruiken, zijn er gezonde cellen nodig. Iedere cel afzonderlijk, kent hierbij zijn specifieke taken en... Continue Reading →

Moeder Natuur

Een betere vergelijking is niet mogelijk. Een moeder, is in ons geval een mens van het vrouwelijk geslacht, door de Natuur speciaal uitverkoren en toegerust voor het baren en opvoeden van haar nageslacht. De moeder is er te allen tijde voor haar kind, onvoorwaardelijk, toegewijd, onbaatzuchtig. Zij geeft en verlangt niets terug. De liefde van een moeder... Continue Reading →

De Tovenaarsleerling

Naar een ballade van Johann Wolfgang von Goethe, (1749-1832). Der Zauberlehrling. Naar een symfonisch gedicht van Paul Dukas, (1865-1935). L’Apprenti Sorcier. Naar de film van Walt Disney (1901-1966), Fantasia. Als er ooit producten in aanmerking mogen komen voor medische toepassing in de Gezondheidszorg, zijn dat de stoffen die de Natuur gebruikt voor de bouw en... Continue Reading →

Homo Sapiens

Al hetgeen op deze aarde leeft en bloeit, is in staat te overleven op hetgeen de natuur te bieden heeft. Dat kunnen bizons in winters Canada, bij temperaturen van minus 40 graden Celsius, of kuddes zebra’s of gnoes in de droge steppen van Afrika bij 40 graden Celsius boven nul, of allerlei diersoorten in het Amazonegebied... Continue Reading →

De nieuwe kleren van de Keizer

Bij de bestrijding van kanker in het algemeen, speelt een van de oudste en bekendste hoekstenen van de Geneeskunde, de chirurgie, de belangrijkste en veiligste rol. In handen van jarenlange, uiterst gedisciplineerde en bekwame medische specialisten, die met inmiddels zeer verfijnde technieken en de hulp van eveneens de nieuwste, wetenschappelijke technische hulpmiddelen, zijn de resultaten... Continue Reading →

Preventieve gezondheidszorg vervolg

Het ultieme wapen, dat de mens kan inzetten bij de strijd tegen ziekten, is gezondheid. De mens is hierbij vergeleken met bijvoorbeeld andere, vergelijkbare soorten, enorm bevoorrecht. Dankzij het menselijk verstand. Wij hoeven niet meer om te komen van honger en kou, van armoede en ellende. Dank zij het menselijk vernuft, zouden wij instaat moeten zijn in... Continue Reading →

Preventieve gezondheidszorg

In de eerste pagina’s van mijn verhandeling over een nieuwe generatie medicijnen "Dood op Recept", zet ik uit een wat mijn motieven zijn tot het schrijven van dit boek. Dat is HIER te lezen. Het meest schrijnende voorbeeld van arrogantie van wetenschappers in dienst van de farmaceutische industrieën is wel, dat zij wel eens zullen uitmaken welke stoffen... Continue Reading →

Naschrift

Begrippen als wijsheid, natuurlijk gezag, respect en begrip voor het vaak moeilijk bestaan van de medemens, hebben in ieder geval de laatste eeuw, plaats moeten maken voor respectievelijke het rationele, gevoelloze, analytische denken, het recht van de macht en een meedogenloze concurrentiestrijd om het bestaan. Een strijd, waarin een relatief kleine groep machtshebbers de scepter zwaait... Continue Reading →

De menselijke kennis vervolg

De tijd, die ik nog ken vanuit mijn jeugd, toen kinderen nog buiten met elkaar ravotten, krijgertje, verstoppertje, diefje met verlos, rover en reizigertje, slagbal speelden, met elkaar voetbalden, knikkerden, touwtje sprongen, stoeprandden, met elkaar "liepen", toen kinderen priktolden, aan hoelahoepen deden, hinkelden en belletje trokken, toen de " vliegende Hollander" nog bestond.... De tijd waarin... Continue Reading →

De menselijke kennis

Het wetenschappelijk-analytisch denkvermogen van de mens, is veruit superieur aan dat van alle overige levende wezens op aarde. In tegenstelling tot het dier, kon hij zich hiermee ontworstelen aan de extreme leef en weersomstandigheden van onze primitieve voorouders. Hij en zij ontwierpen hun eigen kleding, maakten hun wapens, bouwden huizen en vestingen en vergrootten hiermee... Continue Reading →

Gezag, macht, machtsmisbruik

De overdreven zucht naar rijkdom, aanzien, welstand en superioriteit ten aanzien van de medemens en de strijd om de beste plaats op de eerste rij, zijn belangrijke drijfveren bij het streven naar macht.Zolang dit streven binnen sociaal aanvaarde normen blijft en verloopt binnen afgesproken spelregels, zo nodig onder toezicht van gezagsdragers, die als zodanig deze... Continue Reading →

De nieuwe samenleving

Welvaartsziektes als kanker, hart en vaatziektes, obesitas (de gezondheid bedreigende vetzucht of zwaarlijvigheid) en diabetes 2, zijn de belangrijkste doodsoorzaken van deze tijd.De nieuwe generatie, in grote laboratoria uitgedachte en gesynthetiseerde chemische medicijnen als chemotherapeutica, cytostatica, psychotherapeutica en middelen tegen hart en vaatziekten, zijn de meest gebruikte “geneesmiddelen”?Intussen is een groot deel van de wereldbevolking... Continue Reading →

Arrogantie van de macht

Kennis, machtsmisbruik en arrogantieDe wereldwijd bekende en befaamde biochemicus en voedsel deskundige Dr. Mary G. Enig (1931-2014), verzucht in haar boek “Feiten over Vetten” (2003, blz.197): Helaas zijn er tegenwoordig veel voedseldeskundigen die geloven, dat de voedselindustrie het natuurlijke voedsel kan verbeteren. Het is ironisch, dat zij het voedsel dat zij de consument afraden te... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers liken dit: