Het kabinet en de CO2 mythe

Sinds Nederland in 1972 het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar invoerde, is het nog nooit voorgekomen dat de kiezer zo overduidelijk en overtuigend heeft afgerekend met een zittend kabinet.

Nooit eerder geschiedde het, dat tijdens de Provinciale Staten Verkiezingen, het Orgaan dat de leden van de Eerste Kamer benoemd, een politieke nieuwkomer uit het niets dertien Kamerzetels veroverde en daarbij tevens de grootste politieke partij in dat orgaan werd. Een absoluut unicum!

Zelden eerder gaf de kiezer aan, het volstrekt oneens te zijn met het kabinetsbeleid in het algemeen en met het beleid aangaande het klimaat, de immigratie en de integratie van buitenlanders in het bijzonder.
Zoals die onvrede op een duidelijke, met cijfers en feiten op wetenschappelijke onderbouwde wijze wordt verwoord, door een talentvolle politieke nieuwkomer.

Een beleid dat slechts berust op een meerderheid van slechts een enkele zetel in beide Kamers, dat slechts tot stand kwam dankzij de vele concessies en handjeklap tussen de regeringspartijen onderling. Voor de huidige machtshebbers genoeg, om de Nederlandse Bevolking volstrekt onnodig, een klimaatwet door de strot te duwen in plaats van te luisteren naar de zeer valide argumenten van vooraanstaande wetenschappers, zowel internationaal als nationaal, om daarvan af te zien.

Dit kabinet laat zien, wie er in Nederland de dienst uitmaakt en volgt kritiekloos, aan de hand van een aantal internationale intentieverklaringen waaraan praktisch niemand op de wereld zich houdt, de theorieën, conclusies en heilloze oplossingen van het sociaaleconomische orgaan het IPCC met hun nonsens theorieën over de gevaren van een verhoogde CO2 uitstoot en hun bangmakerij met de door hen voorspelde en verzonnen natuurrampen daardoor veroorzaakt.

Van de bovengenoemde verkiezingsuitslagen trekken zij zich weinig aan: Zij gaan gewoon door met zoeken naar een meerderheid in de Eerste Kamer. Op een manier zoals ze dat al eerder in de Tweede Kamer deden met veel koffiedrinken, telefoontjes plegen en het maken van allerlei afspraken. Liefhebbers om mee te regeren genoeg! Daarvoor wil men maar al te graag de andere kant op kijken. Het gaat tenslotte om de meerderheid. Meerderheid is macht en macht is recht! Met slechts een enkele zetel meer, wil het zittende kabinet, zonder scrupules, de Nederlandse bevolking voor onbepaalde tijd opzadelen met de uit de lucht gegrepen conclusies en oplossingen voor een imaginaire klimaatramp, die alleen kan worden voorkomen door fors te investeren in de evidente schijnoplossing van de klimaatpredikers. Kan er worden voorgeschreven wat er gedaan moet worden en wat er moet nagelaten. De politiek bepaalt, de kiezer betaalt.

De coalitie bepaalt met wie er zal worden samengewerkt. Maar in geen geval met de door de kiezers uitgeroepen politieke overwinnaar, want die heeft zich, volgens één coalitiepartner al bij voorbaat uitgesloten vanwege buitensporige eisen. Aldus de verliezer van 4 zetels over de nieuwe partij die 13 zetels won. Commentaar overbodig.

Slechts een coalitiepartner behaalde een enkele zetel meer. Veruit de kleinste fractie. Daardoor werd het totale verlies beperkt tot zeven zetels! De kiezer heeft gesproken. Duidelijke taal. Referendum afschaffen? Dan gebruiken wij de komende verkiezingen als volksreferendum. De grootste opkomst sinds tijden. De uitslag? Duidelijker kan niet!

De reactie van de machtshebbers: Niets aan de hand. Wir schaffen es even goed! Al het ons behaagt kunnen jullie wellicht een keer komen praten. We hebben alternatieven genoeg om door te gaan. Verlies of geen verlies, wij blijven aan de macht! Ten koste van alles. Hoe dan ook.

Geen spoor van zelfinkeer of verbijstering. Net doen of je neus bloedt. Gewoon wegkijken, de geliefde strategie. Wegkijken van alle problematiek zoals die de laatste decennia als een tsunami ons land heeft overspoeld. Leve de groene, kleurloze, steriele, wezenloze maatschappij. Weg met het CO2 spook, de oorzaak van alle klimaatellende op aarde. Weg met ons en ons criminele verleden en onze criminele voorouders. Het enige wat ons nog kan redden is een mea culpa, een mea maxima culpa; door onze schuld! Een op geestelijk masochisme gelijkend verschijnsel, gepaard aan een onverklaarbare mildheid, begrip en vergevingsgezindheid jegens ontoelaatbaar, crimineel en provocerend gedrag van bepaalde groepen immigranten, die dan ook nog eens, onevenredig vaak in verhouding tot de eigen bevolking, worden voorgetrokken.

In zo’n geestelijk klimaat kan het ook gebeuren, dat een universitair docent het waagt te zinspelen op een opvolger voor de eerdere moord op een begenadigd politicus, maar nu op de talentvolle politieke nieuwkomer, die gelijkluidende kritiek op het zittend kabinet heeft. Of dat een politicus, met gelijkende, maar absoluut geweldloze gedachten, al jarenlang onder zware bewaking van hot naar her moet worden gesleept en samen met zijn kiezers al die jaren wordt buitengesloten en geboycot. Of nog veel erger, tijdens een protestmars van de verliezers, waar de eerlijke winnaar op spandoeken wordt uitgemaakt voor racist en fascist, en neonazi. Een ordinaire scheldpartij, de meest verwerpelijke vorm van communiceren. Of nog schandaliger door het scanderen van de leuze: “Wie Thierry dood wil schieten, zeg dan paf!” Zo zijn de manieren van de voorstanders van een klimaatwet, die de samenleving in een totale chaos zal veranderen. Aanhangers van het zittend kabinet.

En toen geschiedde het dat de Nederlandse kiezers ontwaakten en het niet langer overlieten aan politici die hun stem voor eigen belang bleken te gebruiken. Die feilloos aanvoelden dat ze de mist ingingen, als ze nog langer passief zouden blijven afwachten.

Daarbij tevens geholpen door een bezielde politieke nieuwkomer, die feilloos, met wetenschappelijke argumenten onderbouwd, de zinloosheid en de nonsens van de komende klimaatdictaten aantoonde, dictaten die tevens het failliet van de Nederlandse samenleving zullen inluiden. Een politicus die een kleurrijke toekomst prefereert in een samenleving, waar gezond verstand en common sense de voorkeur hebben boven een groene heilloze utopie. Waarmee we moeiteloos zonder hulp van buitenaf en met eigen middelen en oplossingen, een nieuwe samenleving kunnen realiseren.

Naar een samenleving zonder windmolens, windhandel, laadpalen, aangeprate angst voor klimaatrampen, warmtepompen en zonnepanelen. Zonder idiote geldverspilling aan nauwelijks renderende energie transities, zonder onnodige voorschriften, wetten, bepalingen, opgedrongen subsidies en leningen. Maar wel met behoud van het brandschone aardgas, een geschenk uit de hemel, waarmee wij rijkelijk zijn voorzien, ook onder de zeebodem, waardoor wij een welvarend land zijn. Waarmee we jaarlijks 8 miljard kubieke meter waterstof of H2 uit aardgas produceren. In een van de grootste H2 producerende fabrieken ter wereld. In Pernis, Nederland. Waarmee we moeiteloos, zonder welk klimaatvoorschrift ook, de energietransitie naar kernenergie en kernfusie kunnen maken. Veilig, schoon, duurzaam, zeer krachtig en vele malen goedkoper dan de honderden miljarden euro’s die onze klimaatridders voor ons in petto hebben.

In plaats van een klimaatbeleid dat is gebaseerd op de CO2 mythe, zoals die werd uitgedacht en op pseudowetenschappelijke gronden werd verdedigd door het pseudowetenschappelijke orgaan het IPCC (International Panel for Climate Change).

Een mythe, nog geen dertig jaar oud en voor het eerst gepresenteerd op de eerste internationale klimaatconferentie in Rio de Janeiro in 1992. Die er met behulp van een machtig P.R.-apparaat en alle trucs uit de doos van de psychologische manipulatie en intimidatie werd ingehamerd. Op dezelfde wijze waarop eerder met veel succes de farmaceutische industrieën, met hun lichaamsvreemde, synthetische medicijnen, konden uitgroeien van onbeduidend, naar de grootste en machtigste industrieën ter wereld.
Of waarmee de voedingsindustrieën groot werden met hun demonisering van voedingsstoffen als verzadigde vetzuren en cholesterol, ten faveure van onverzadigde vetzuren zoals die veelvuldig voorkomen in plantaardige olie. Voor de productie waarvan enorme hoeveelheden bossen werden omgekapt. De longen van de aarde, die CO2 omzetten in O2 ten behoeve van onder andere de mens.

Mythes waarin een groot deel van de wereldpers meeging, evenals de vele politici, om welke reden ook. Ook al zijn het, wetenschappelijk gezien, volslagen leken. Zelfs Universiteiten cum suis, lieten zich voor
bepaalde onderzoekingen rijkelijk sponsoren, waardoor het vooral de emeritus-hoogleraren zijn die tegen deze misstanden in verzet komen.

In Nederland stonden met name de laatste drie kabinetten erbij en keken ernaar. De door de Nederlandse regering aangestelde Voedingsraad, met onder andere vazallen als het Voedingscentrum, maken tot op de dag als vandaag reclame voor het gebruik van onverzadigde vetzuren. Op internet b.v.

En nu volgen ze ook nog kritiekloos de rampzalige oplossingen voor de nog steeds maar niet komende natuurrampen. Die er natuurlijk niet zullen komen zolang we maar blijven investeren in de bestrijding van het door hen bedachte klimaatspook het biogas. Klopt dit alles wel?

CO2 of kooldioxide is een reukloos, smaakloos, kleurloos, en volmaakt onschadelijk gas, onmisbaar voor Leven op Aarde. Fotosynthese is een proces waarmee een plant voedsel en zuurstof maakt. Daarbij heeft de plant water, kooldioxide en energie nodig (zonlicht). Daarmee verschaft de plant aan mens en dier een enorm uitgebreide en gevarieerde hoeveelheid fytonutrienten, voedingsstoffen uit planten, als vitaminen, mineralen en ook antioxidanten, en nog veel meer stoffen voor menselijk leven onmisbaar. Maar last but not leastvoor de productie van O2 of zuurstof!

Zo goed als de plant CO2 nodig heeft, heeft de mens O2 nodig voor de verbranding van macronutriënten (voedingsstoffen) als eiwitten, vetten en koolhydraten. Micronutriënten, als eerdergenoemde vitaminen en mineralen spelen hierbij een rol als biologische katalysatoren, als co-enzymen en cofactoren. Bij deze verbrandingsprocessen komen water (H2O), kooldioxide, (CO2), en energie vrij. Energie, die iedere cel nodig heeft om zijn genetisch bepaalde functies te kunnen uitvoeren.

Het gaat dan om wel om miljarden stofwisselingsprocessen, zoals die zich op ieder moment afspelen in de honderd biljoen cellen waaruit het menselijk lichaam is samengesteld. Via de bloedsomloop en de ademhaling worden beide stofwisselingsproducten O2 en CO2 respectievelijk aan en afgevoerd. Bij iedere in ademhaling wordt 21% O2, en 0,04 % CO2 opgenomen en wordt er 17% O2 en 4% CO2 uitgeademd. Ofwel wordt er honderdmaal zoveel CO2 uit, dan ingeademd. Ten behoeve van de fotosynthese.

Fossiele brandstoffen zijn ontstaan uit resten van dierlijk en plantaardig leven uit het geologisch verleden van de aarde. Het gaat om stoffen als bruinkool, steenkool, aardolie en aardgas, die bij verbranding, evenals in bovengeschetste situatie, worden omgezet in water, kooldioxide en energie.

Helaas komen daarbij ook ongewenste afvalstoffen bij als roet, fijnstof, zwavel en stikstofverbindingen, schadelijk voor het milieu. Dat is vooral het geval bij verbranding van bruinkool en steenkool. Minder bij aardolie en niet tot nauwelijks bij de verbranding van aardgas.

Water en kooldioxide zijn daarbij absoluut geen afvalproducten, maar essentieel bestanddelen van alle zuurstof verbruikende stofwisselingsprocessen en onmisbaar bij de fotosynthese.

Sinds de industriële evolutie vanaf 1850 nam de wereldbevolking toe van 1,2 miljard toen, tot 7,8 miljard nu. En daarmee de behoefte aan allerlei consumptiegoederen. En daarmee ook de toename van CO2, al is het alleen maar door de afname van dit edele gas door plantaardige organismen. Vergiftigd door de ernstige vervuiling van de Oceanen, waarin jaarlijks 5 tot 12 miljoen ton plastics worden gedumpt, naast grote hoeveelheden giftig chemisch afval sinds die tijd of door een dramatische bomenkap.

Het is de arrogante, oorlogszuchtige mens, die al sinds tijden, maar zeker vanaf 1850, bezig is om de aarde, ten behoeve van het grote geld, uit te hollen, te ondermijnen, te exploiteren, te misbruiken, te vergiftigen en die uiteindelijk de wereld ten gronde brengt.

Natuurlijk niet het levensgas CO2, dat zorgt bij verhoogde concentraties juist voor een groenere wereld. Is dan beslist niet schadelijk. Dat kooldioxide ook een broeikasgas is, zeker niet het belangrijkste, dat is waterdamp, is een groot pluspunt. Dankzij de broeikasgassen is de temperatuur op aarde 33 graden Celsius hoger en niet minus 18 graden Celsius. Het versterkt broeikaseffect, een stijging van 0,9 graad Celsius sinds 1850, ofwel meer dan anderhalve eeuw, komt wellicht voor een verwaarloosbaar percentage op rekening van dit gas. Dat een stijging van de CO2 concentratie een temperatuurstijging tot gevolg heeft is een achterhaalde mythe. Het geologisch verleden van deze planeet leert ons juist het tegenovergestelde.

En dan beweren een aantal klimaatwetenschappers(?) in het jaar 1992, nog maar 27 jaar geleden, dat de stijging in de atmosfeer van biogas CO2, (van 0,03 naar 0,04%), sinds het begin van de industriële revolutie in 1850, de allerbelangrijkste, nota bene, oorzaak! Zou zijn van alle klimaatveranderingen op aarde, inclusief een desastreuze temperatuursverhoging, (0,9 graden Celsius in meer dan anderhalve eeuw), een stijging die zal leiden tot ongekende natuurrampen van apocalyptische omvang, die zijn tot in detail beschrijven.

Rampen die slechts voorkomen kunnen worden, door hun conclusies, instructies en oplossing daaromtrent, naadloos over te nemen en uit te voeren. En uiteraard te betalen.

Na sinds bijna anderhalve eeuw, maar in ieder geval vanaf 1850, zonder in te grijpen, hebben toegezien hoe de mens, waaronder zij zelf, de leefbaarheid op aarde heeft verziekt, door vervuiling en vergiftiging van de oceanen, de atmosfeer en de bodem.

En dan gebeurt het ongelofelijke! Hun “Untergang des Abendlandes” propaganda werkt! Vooral dankzij de steun van de media en de politiek. En zelfs met de steun van wel 97% van de klimaatwetenschappers, what so ever.

Zoals het ook heeft gewerkt bij de lichaamsvreemde, schadelijke, tegen natuurlijke medicijnen, waarmee de farmaceutische industrieën konden uitgroeien van nagenoeg niets, tot de machtigste, rijkste industrieën ter wereld. Medicijnen waaraan inmiddels een groot deel van de wereldbevolking afhankelijk is gemaakt, maar die genoemd worden, na kanker en hart en vaatziekten als derde belangrijkste doodsoorzaak in Amerika en Europa. Waardoor de 75-jarige Nederlander gemiddeld vijfmaal zoveel medicijnen slikt als de gemiddelde Nederlander (bron: internet, zorgverzekering.org).

En ook werkte bij de Voedingsindustrieën, als mensen massaal worden overgehaald om het kunstproduct margarine te gaan gebruiken, omdat roomboter inferieure verzadigde vetzuren en cholesterol bevat. Stoffen die overvloedig voorkomen in moedermelk, waarmee de gehele mensheid letter lijk werd opgevoed.

En nu is het volmaakt onschadelijke gas CO2 aan de beurt. De geschiedenis herhaalt zich de Nederlandse politiek neemt de IPCC-dictaten over en neemt een klimaatwet aan. De kiezer is tegen, en niet zo’n beetje tegen ook. Een ongekende verkiezingsuitslag, ook qua opkomst. Geen probleem voor de regering. Dat lossen wij op, “wir schaffen es”. Onze politieke tegenstanders gaan ons helpen aan een zetelmeerderheid in eerste kamer. Uiteraard niet voor niets. Maar als het om macht gaat, zijn zij solidair. Tegen welke prijs ook. Kiezer of geen kiezer.

Kiezer Houdt Braef Stant!

Post Scriptum

In voorafgaande artikelen op Facebook en op mijn website: matthijsschoemacher.com  ga ik dieper in op bepaalde misstanden. Titels onder meer; Klimaathysterie een en twee, Klimaatfabels, Naschrift Klimaatfabels, Klimaatrampen, Chronische Stress, De nieuwe kleren van de Keizer, Gezag, Macht en Machtsmisbruik, Arrogantie van de Macht, De menselijke Kennis, enzovoorts.

Den Haag, 26 Maart 2019. M.M.S.

72 gedachten over “Het kabinet en de CO2 mythe

Voeg uw reactie toe

 1. A person essentially help to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular publish extraordinary. Magnificent job!

 2. Thank you for your hard work, keep up the good work, thank you for your hard work, I will start working on a small blog engine course using your site. I hope you enjoy your blog on the popular BlogEngine.net.The idea you’re expressing is really. I hope you correct more posts. https://erochiblog.com/

 3. Thank you for your hard work, keep up the good work, thank you for your hard work, I will start working on a small blog engine course using your site. I hope you enjoy your blog on the popular BlogEngine.net.The idea you’re expressing is really. I hope you correct more posts. https://gogiiblog.com/

 4. There are certainly many details to consider. That might be a good level to handle. I offer the above ideas as a common inspiration but clearly where questions like those you convey are important to work in a credible good faith. I don’t know if best practices have emerged around those things, but I’m sure your job has been clearly identified as a good game. Both girls and boys feel the effects of a single moment of pleasure for the rest of their lives. https://qwasablog.com/

 5. Have you ever considered making e-books or guest books on other blogs? I have a blog that focuses on the same topic as you discuss, and I want you to share some stories/information. I know my subscribers will love your work. If you are even a little interested, feel free to email me. 사설토토사이트

 6. I’ve been searching for quality articles or blog posts about this kind of field for a while. While searching on Yahoo, I finally came across the site. Reading this information so I am pleased to convey that I have a very strange feeling that I have found exactly what I need. I will definitely not forget to look at this site continuously. https://esmkslvivi.com/

 7. We are a group of volunteers and we are opening up new plans to our community. Your site provided us with valuable information to work with. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you. https://fbddbrdd.com/

 8. I was very pleased to uncover this great site. I need to to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely appreciated every bit of it and I have you bookmarked to look at new information on your blog.

 9. Hi! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 10. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is actually annoying. A good blog with exciting content, that’s what I need. Thank you for keeping this web-site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 11. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂

 12. I like the helpful info you provide for your articles. I’ll bookmark your blog and check again right here frequently. I’m slightly sure I’ll be informed many new stuff proper right here! Best of luck for the next!

 13. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 14. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got this
  from. many thanks

  My web page … vpn special code

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: