Het kabinet en de CO2 mythe

Sinds Nederland in 1972 het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar invoerde, is het nog nooit voorgekomen dat de kiezer zo overduidelijk en overtuigend heeft afgerekend met een zittend kabinet.

Nooit eerder geschiedde het, dat tijdens de Provinciale Staten Verkiezingen, het Orgaan dat de leden van de Eerste Kamer benoemd, een politieke nieuwkomer uit het niets dertien Kamerzetels veroverde en daarbij tevens de grootste politieke partij in dat orgaan werd. Een absoluut unicum!

Zelden eerder gaf de kiezer aan, het volstrekt oneens te zijn met het kabinetsbeleid in het algemeen en met het beleid aangaande het klimaat, de immigratie en de integratie van buitenlanders in het bijzonder.
Zoals die onvrede op een duidelijke, met cijfers en feiten op wetenschappelijke onderbouwde wijze wordt verwoord, door een talentvolle politieke nieuwkomer.

Een beleid dat slechts berust op een meerderheid van slechts een enkele zetel in beide Kamers, dat slechts tot stand kwam dankzij de vele concessies en handjeklap tussen de regeringspartijen onderling. Voor de huidige machtshebbers genoeg, om de Nederlandse Bevolking volstrekt onnodig, een klimaatwet door de strot te duwen in plaats van te luisteren naar de zeer valide argumenten van vooraanstaande wetenschappers, zowel internationaal als nationaal, om daarvan af te zien.

Dit kabinet laat zien, wie er in Nederland de dienst uitmaakt en volgt kritiekloos, aan de hand van een aantal internationale intentieverklaringen waaraan praktisch niemand op de wereld zich houdt, de theorieën, conclusies en heilloze oplossingen van het sociaaleconomische orgaan het IPCC met hun nonsens theorieën over de gevaren van een verhoogde CO2 uitstoot en hun bangmakerij met de door hen voorspelde en verzonnen natuurrampen daardoor veroorzaakt.

Van de bovengenoemde verkiezingsuitslagen trekken zij zich weinig aan: Zij gaan gewoon door met zoeken naar een meerderheid in de Eerste Kamer. Op een manier zoals ze dat al eerder in de Tweede Kamer deden met veel koffiedrinken, telefoontjes plegen en het maken van allerlei afspraken. Liefhebbers om mee te regeren genoeg! Daarvoor wil men maar al te graag de andere kant op kijken. Het gaat tenslotte om de meerderheid. Meerderheid is macht en macht is recht! Met slechts een enkele zetel meer, wil het zittende kabinet, zonder scrupules, de Nederlandse bevolking voor onbepaalde tijd opzadelen met de uit de lucht gegrepen conclusies en oplossingen voor een imaginaire klimaatramp, die alleen kan worden voorkomen door fors te investeren in de evidente schijnoplossing van de klimaatpredikers. Kan er worden voorgeschreven wat er gedaan moet worden en wat er moet nagelaten. De politiek bepaalt, de kiezer betaalt.

De coalitie bepaalt met wie er zal worden samengewerkt. Maar in geen geval met de door de kiezers uitgeroepen politieke overwinnaar, want die heeft zich, volgens één coalitiepartner al bij voorbaat uitgesloten vanwege buitensporige eisen. Aldus de verliezer van 4 zetels over de nieuwe partij die 13 zetels won. Commentaar overbodig.

Slechts een coalitiepartner behaalde een enkele zetel meer. Veruit de kleinste fractie. Daardoor werd het totale verlies beperkt tot zeven zetels! De kiezer heeft gesproken. Duidelijke taal. Referendum afschaffen? Dan gebruiken wij de komende verkiezingen als volksreferendum. De grootste opkomst sinds tijden. De uitslag? Duidelijker kan niet!

De reactie van de machtshebbers: Niets aan de hand. Wir schaffen es even goed! Al het ons behaagt kunnen jullie wellicht een keer komen praten. We hebben alternatieven genoeg om door te gaan. Verlies of geen verlies, wij blijven aan de macht! Ten koste van alles. Hoe dan ook.

Geen spoor van zelfinkeer of verbijstering. Net doen of je neus bloedt. Gewoon wegkijken, de geliefde strategie. Wegkijken van alle problematiek zoals die de laatste decennia als een tsunami ons land heeft overspoeld. Leve de groene, kleurloze, steriele, wezenloze maatschappij. Weg met het CO2 spook, de oorzaak van alle klimaatellende op aarde. Weg met ons en ons criminele verleden en onze criminele voorouders. Het enige wat ons nog kan redden is een mea culpa, een mea maxima culpa; door onze schuld! Een op geestelijk masochisme gelijkend verschijnsel, gepaard aan een onverklaarbare mildheid, begrip en vergevingsgezindheid jegens ontoelaatbaar, crimineel en provocerend gedrag van bepaalde groepen immigranten, die dan ook nog eens, onevenredig vaak in verhouding tot de eigen bevolking, worden voorgetrokken.

In zo’n geestelijk klimaat kan het ook gebeuren, dat een universitair docent het waagt te zinspelen op een opvolger voor de eerdere moord op een begenadigd politicus, maar nu op de talentvolle politieke nieuwkomer, die gelijkluidende kritiek op het zittend kabinet heeft. Of dat een politicus, met gelijkende, maar absoluut geweldloze gedachten, al jarenlang onder zware bewaking van hot naar her moet worden gesleept en samen met zijn kiezers al die jaren wordt buitengesloten en geboycot. Of nog veel erger, tijdens een protestmars van de verliezers, waar de eerlijke winnaar op spandoeken wordt uitgemaakt voor racist en fascist, en neonazi. Een ordinaire scheldpartij, de meest verwerpelijke vorm van communiceren. Of nog schandaliger door het scanderen van de leuze: “Wie Thierry dood wil schieten, zeg dan paf!” Zo zijn de manieren van de voorstanders van een klimaatwet, die de samenleving in een totale chaos zal veranderen. Aanhangers van het zittend kabinet.

En toen geschiedde het dat de Nederlandse kiezers ontwaakten en het niet langer overlieten aan politici die hun stem voor eigen belang bleken te gebruiken. Die feilloos aanvoelden dat ze de mist ingingen, als ze nog langer passief zouden blijven afwachten.

Daarbij tevens geholpen door een bezielde politieke nieuwkomer, die feilloos, met wetenschappelijke argumenten onderbouwd, de zinloosheid en de nonsens van de komende klimaatdictaten aantoonde, dictaten die tevens het failliet van de Nederlandse samenleving zullen inluiden. Een politicus die een kleurrijke toekomst prefereert in een samenleving, waar gezond verstand en common sense de voorkeur hebben boven een groene heilloze utopie. Waarmee we moeiteloos zonder hulp van buitenaf en met eigen middelen en oplossingen, een nieuwe samenleving kunnen realiseren.

Naar een samenleving zonder windmolens, windhandel, laadpalen, aangeprate angst voor klimaatrampen, warmtepompen en zonnepanelen. Zonder idiote geldverspilling aan nauwelijks renderende energie transities, zonder onnodige voorschriften, wetten, bepalingen, opgedrongen subsidies en leningen. Maar wel met behoud van het brandschone aardgas, een geschenk uit de hemel, waarmee wij rijkelijk zijn voorzien, ook onder de zeebodem, waardoor wij een welvarend land zijn. Waarmee we jaarlijks 8 miljard kubieke meter waterstof of H2 uit aardgas produceren. In een van de grootste H2 producerende fabrieken ter wereld. In Pernis, Nederland. Waarmee we moeiteloos, zonder welk klimaatvoorschrift ook, de energietransitie naar kernenergie en kernfusie kunnen maken. Veilig, schoon, duurzaam, zeer krachtig en vele malen goedkoper dan de honderden miljarden euro’s die onze klimaatridders voor ons in petto hebben.

In plaats van een klimaatbeleid dat is gebaseerd op de CO2 mythe, zoals die werd uitgedacht en op pseudowetenschappelijke gronden werd verdedigd door het pseudowetenschappelijke orgaan het IPCC (International Panel for Climate Change).

Een mythe, nog geen dertig jaar oud en voor het eerst gepresenteerd op de eerste internationale klimaatconferentie in Rio de Janeiro in 1992. Die er met behulp van een machtig P.R.-apparaat en alle trucs uit de doos van de psychologische manipulatie en intimidatie werd ingehamerd. Op dezelfde wijze waarop eerder met veel succes de farmaceutische industrieën, met hun lichaamsvreemde, synthetische medicijnen, konden uitgroeien van onbeduidend, naar de grootste en machtigste industrieën ter wereld.
Of waarmee de voedingsindustrieën groot werden met hun demonisering van voedingsstoffen als verzadigde vetzuren en cholesterol, ten faveure van onverzadigde vetzuren zoals die veelvuldig voorkomen in plantaardige olie. Voor de productie waarvan enorme hoeveelheden bossen werden omgekapt. De longen van de aarde, die CO2 omzetten in O2 ten behoeve van onder andere de mens.

Mythes waarin een groot deel van de wereldpers meeging, evenals de vele politici, om welke reden ook. Ook al zijn het, wetenschappelijk gezien, volslagen leken. Zelfs Universiteiten cum suis, lieten zich voor
bepaalde onderzoekingen rijkelijk sponsoren, waardoor het vooral de emeritus-hoogleraren zijn die tegen deze misstanden in verzet komen.

In Nederland stonden met name de laatste drie kabinetten erbij en keken ernaar. De door de Nederlandse regering aangestelde Voedingsraad, met onder andere vazallen als het Voedingscentrum, maken tot op de dag als vandaag reclame voor het gebruik van onverzadigde vetzuren. Op internet b.v.

En nu volgen ze ook nog kritiekloos de rampzalige oplossingen voor de nog steeds maar niet komende natuurrampen. Die er natuurlijk niet zullen komen zolang we maar blijven investeren in de bestrijding van het door hen bedachte klimaatspook het biogas. Klopt dit alles wel?

CO2 of kooldioxide is een reukloos, smaakloos, kleurloos, en volmaakt onschadelijk gas, onmisbaar voor Leven op Aarde. Fotosynthese is een proces waarmee een plant voedsel en zuurstof maakt. Daarbij heeft de plant water, kooldioxide en energie nodig (zonlicht). Daarmee verschaft de plant aan mens en dier een enorm uitgebreide en gevarieerde hoeveelheid fytonutrienten, voedingsstoffen uit planten, als vitaminen, mineralen en ook antioxidanten, en nog veel meer stoffen voor menselijk leven onmisbaar. Maar last but not leastvoor de productie van O2 of zuurstof!

Zo goed als de plant CO2 nodig heeft, heeft de mens O2 nodig voor de verbranding van macronutriënten (voedingsstoffen) als eiwitten, vetten en koolhydraten. Micronutriënten, als eerdergenoemde vitaminen en mineralen spelen hierbij een rol als biologische katalysatoren, als co-enzymen en cofactoren. Bij deze verbrandingsprocessen komen water (H2O), kooldioxide, (CO2), en energie vrij. Energie, die iedere cel nodig heeft om zijn genetisch bepaalde functies te kunnen uitvoeren.

Het gaat dan om wel om miljarden stofwisselingsprocessen, zoals die zich op ieder moment afspelen in de honderd biljoen cellen waaruit het menselijk lichaam is samengesteld. Via de bloedsomloop en de ademhaling worden beide stofwisselingsproducten O2 en CO2 respectievelijk aan en afgevoerd. Bij iedere in ademhaling wordt 21% O2, en 0,04 % CO2 opgenomen en wordt er 17% O2 en 4% CO2 uitgeademd. Ofwel wordt er honderdmaal zoveel CO2 uit, dan ingeademd. Ten behoeve van de fotosynthese.

Fossiele brandstoffen zijn ontstaan uit resten van dierlijk en plantaardig leven uit het geologisch verleden van de aarde. Het gaat om stoffen als bruinkool, steenkool, aardolie en aardgas, die bij verbranding, evenals in bovengeschetste situatie, worden omgezet in water, kooldioxide en energie.

Helaas komen daarbij ook ongewenste afvalstoffen bij als roet, fijnstof, zwavel en stikstofverbindingen, schadelijk voor het milieu. Dat is vooral het geval bij verbranding van bruinkool en steenkool. Minder bij aardolie en niet tot nauwelijks bij de verbranding van aardgas.

Water en kooldioxide zijn daarbij absoluut geen afvalproducten, maar essentieel bestanddelen van alle zuurstof verbruikende stofwisselingsprocessen en onmisbaar bij de fotosynthese.

Sinds de industriële evolutie vanaf 1850 nam de wereldbevolking toe van 1,2 miljard toen, tot 7,8 miljard nu. En daarmee de behoefte aan allerlei consumptiegoederen. En daarmee ook de toename van CO2, al is het alleen maar door de afname van dit edele gas door plantaardige organismen. Vergiftigd door de ernstige vervuiling van de Oceanen, waarin jaarlijks 5 tot 12 miljoen ton plastics worden gedumpt, naast grote hoeveelheden giftig chemisch afval sinds die tijd of door een dramatische bomenkap.

Het is de arrogante, oorlogszuchtige mens, die al sinds tijden, maar zeker vanaf 1850, bezig is om de aarde, ten behoeve van het grote geld, uit te hollen, te ondermijnen, te exploiteren, te misbruiken, te vergiftigen en die uiteindelijk de wereld ten gronde brengt.

Natuurlijk niet het levensgas CO2, dat zorgt bij verhoogde concentraties juist voor een groenere wereld. Is dan beslist niet schadelijk. Dat kooldioxide ook een broeikasgas is, zeker niet het belangrijkste, dat is waterdamp, is een groot pluspunt. Dankzij de broeikasgassen is de temperatuur op aarde 33 graden Celsius hoger en niet minus 18 graden Celsius. Het versterkt broeikaseffect, een stijging van 0,9 graad Celsius sinds 1850, ofwel meer dan anderhalve eeuw, komt wellicht voor een verwaarloosbaar percentage op rekening van dit gas. Dat een stijging van de CO2 concentratie een temperatuurstijging tot gevolg heeft is een achterhaalde mythe. Het geologisch verleden van deze planeet leert ons juist het tegenovergestelde.

En dan beweren een aantal klimaatwetenschappers(?) in het jaar 1992, nog maar 27 jaar geleden, dat de stijging in de atmosfeer van biogas CO2, (van 0,03 naar 0,04%), sinds het begin van de industriële revolutie in 1850, de allerbelangrijkste, nota bene, oorzaak! Zou zijn van alle klimaatveranderingen op aarde, inclusief een desastreuze temperatuursverhoging, (0,9 graden Celsius in meer dan anderhalve eeuw), een stijging die zal leiden tot ongekende natuurrampen van apocalyptische omvang, die zijn tot in detail beschrijven.

Rampen die slechts voorkomen kunnen worden, door hun conclusies, instructies en oplossing daaromtrent, naadloos over te nemen en uit te voeren. En uiteraard te betalen.

Na sinds bijna anderhalve eeuw, maar in ieder geval vanaf 1850, zonder in te grijpen, hebben toegezien hoe de mens, waaronder zij zelf, de leefbaarheid op aarde heeft verziekt, door vervuiling en vergiftiging van de oceanen, de atmosfeer en de bodem.

En dan gebeurt het ongelofelijke! Hun “Untergang des Abendlandes” propaganda werkt! Vooral dankzij de steun van de media en de politiek. En zelfs met de steun van wel 97% van de klimaatwetenschappers, what so ever.

Zoals het ook heeft gewerkt bij de lichaamsvreemde, schadelijke, tegen natuurlijke medicijnen, waarmee de farmaceutische industrieën konden uitgroeien van nagenoeg niets, tot de machtigste, rijkste industrieën ter wereld. Medicijnen waaraan inmiddels een groot deel van de wereldbevolking afhankelijk is gemaakt, maar die genoemd worden, na kanker en hart en vaatziekten als derde belangrijkste doodsoorzaak in Amerika en Europa. Waardoor de 75-jarige Nederlander gemiddeld vijfmaal zoveel medicijnen slikt als de gemiddelde Nederlander (bron: internet, zorgverzekering.org).

En ook werkte bij de Voedingsindustrieën, als mensen massaal worden overgehaald om het kunstproduct margarine te gaan gebruiken, omdat roomboter inferieure verzadigde vetzuren en cholesterol bevat. Stoffen die overvloedig voorkomen in moedermelk, waarmee de gehele mensheid letter lijk werd opgevoed.

En nu is het volmaakt onschadelijke gas CO2 aan de beurt. De geschiedenis herhaalt zich de Nederlandse politiek neemt de IPCC-dictaten over en neemt een klimaatwet aan. De kiezer is tegen, en niet zo’n beetje tegen ook. Een ongekende verkiezingsuitslag, ook qua opkomst. Geen probleem voor de regering. Dat lossen wij op, “wir schaffen es”. Onze politieke tegenstanders gaan ons helpen aan een zetelmeerderheid in eerste kamer. Uiteraard niet voor niets. Maar als het om macht gaat, zijn zij solidair. Tegen welke prijs ook. Kiezer of geen kiezer.

Kiezer Houdt Braef Stant!

Post Scriptum

In voorafgaande artikelen op Facebook en op mijn website: matthijsschoemacher.com  ga ik dieper in op bepaalde misstanden. Titels onder meer; Klimaathysterie een en twee, Klimaatfabels, Naschrift Klimaatfabels, Klimaatrampen, Chronische Stress, De nieuwe kleren van de Keizer, Gezag, Macht en Machtsmisbruik, Arrogantie van de Macht, De menselijke Kennis, enzovoorts.

Den Haag, 26 Maart 2019. M.M.S.

71 gedachten over “Het kabinet en de CO2 mythe

Voeg uw reactie toe

 1. Zeer duidelijk en waar verhaal! Hopelijk kan de Nieuwe Politiek hier wat mee!
  Mijn steun hebben jullie!

  Succes, Jan.

 2. Weer een goed geschreven artikel, dat heel goed weergeeft wat er aan de hand is in dit land!!

  Chapeau!!
  Keep on the good Work.
  Zonder strijd geen Overwinning!!!

 3. Wat een geweldig interessant stuk ,zou iedereen verplicht moeten lezen .,in de hoop dat de mensen dan wakker worden ,wij zijn al zoveel voorgelogen ,daar moet een einde aan gemaakt worden !

 4. Een prima nuancerend artikel , maar wel een kritische kanttekening mijnerzijds t.a.v. de 97 procent klimaatwetenschappers. Door een doctoraal student aan de universiteit van Illinois werd in 2009 samen met haar studiebegeleider een tweetal vragen aan een groep wetenschappers voorgelegd. De eerste vraag : Is de temperatuur op aarde gestegen en de tweede vraag : Is de mens daarbij een belangrijke factor ? Van de 3146 ondervraagden waren er slechts 79 deskundig op het gebied van klimaatonderzoek. (Ongeveer 2 en half procent dus) 97 procent van de 3146 ondervraagden antwoordde bevestigend op de vragen.

 5. Oké, een toename van bevolking van 6.200.000.000 personen.
  Een mens haalt ca. 20.000 x adem op een dag, per ademhaling ca. 3 ltr
  Verschil tussen in- en uitademen is 3,96% (van 60.000 ltr) = 2376 ltr
  Dit maal die 6,2 miljard betekent een verhoogde Co2 uitstoot van
  14.371.200.000.000 ltr/dag!!
  Als de huidige regering echt zo begaan is met het milieu kunnen ze het voorbeeld geven door te stoppen met ademhalen……
  Nee, de aow-ers krijgen steeds minder geld, zodat die wel een paar jaar eerder zullen stoppen….. Scheelt geld en Co2 uitstoot……

 6. Wat een prachtig verhelderd geschreven stuk een stuk.nasr mijn hart. De indoctrinatie van de media die de hele dag op onze media wordt verkondigd maken mij triest. Ga zo door .

 7. MATTHIJS
  KUNT U ER VOOR ZORGEN DAT DEZE MAIL TERECHT KOMT .BIJ AL DEGENE NU VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR..

  ALLE HEISADIE IN nederland aan de gang is.
  JE ZOU ER BANG VAN WORDEN
  ALS ELKE nederlander uw art. Zou lezen.dan stonden ze nu nog op.maar helaas

 8. Prima artikel. De regering beweert dat de meeste Nederlanders voor hun beleid zijn en dat de minderheid (die dus voor die 13 zetels hebben gezorgd) het dus fout hebben. Maar ze moeten wel allerlei cadeautjes uitdelen, ten koste van de Nederlandse bevolking, aan allerlei andere parijen om hun zin door te drijven. Er is ooit op de regeringspartijen gestemd om hun verkiezingsprogramma waar heden ten dage niets meer van over is. Ze waaien met iedereen mee om maar aan de macht te blijven. Ik hoop dat bij de volgende verkiezingen de mensen tot een besluit komen om deze partijen af te straffen voor hun zwalkende beleid. Niet Ja zeggen en na de verkiezingen NEE doen.

 9. 903405 709915The next time I just read a weblog, I genuinely hope which it doesnt disappoint me up to this 1. Get real, Yes, it was my choice to read, but I personally thought youd have something intriguing to convey. All I hear can be a handful of whining about something you could fix in the event you werent too busy trying to find attention. 264543

 10. 679609 658009Thank her so significantly! This line is move before dovetail crazy, altarpiece rather act like habitual the economizing – what entrepreneur groovy night until deal with starting a trade. 249107

 11. 195821 818867Following examine a couple of of the weblog posts on your site now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and shall be checking again soon. Pls try my internet site online as effectively and let me know what you feel. 883165

 12. This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to seeking
  more of your excellent post. Also, I have shared your site in my social networks!

 13. Hello there! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog
  post or vice-versa? My website discusses a lot of the same topics
  as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to send me an email.
  I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 14. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of
  the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites
  for about a year and am concerned about switching to another platform.
  I have heard very good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress
  content into it? Any help would be greatly appreciated!

 15. Hi, i feel that i saw you visited my website thus i came to return the choose?.I am trying
  to in finding things to improve my website!I guess its adequate to make use of a few
  of your ideas!!

 16. I believe this is among the so much vital information for me.
  And i am satisfied studying your article. But wanna statement on few normal
  issues, The website style is ideal, the articles is in reality great
  : D. Good process, cheers

 17. Excellent way of telling, and good post to get facts about my presentation subject matter,
  which i am going to deliver in institution of higher education.

 18. Hey there, You have done an incredible job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends.

  I’m confident they’ll be benefited from this web site.

 19. I like the helpful info you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite sure I will learn lots of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 20. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It
  positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & help different users like
  its aided me. Good job.

 21. My family all the time say that I am killing my time here at web, except I know
  I am getting familiarity all the time by reading such good articles or reviews.

 22. This design is wicked! You obviously know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start
  my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 23. fantastic issues altogether, you just won a brand new reader.
  What could you suggest about your post that
  you just made some days in the past? Any sure?

 24. I like the valuable info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here regularly.
  I’m quite sure I’ll learn lots of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 25. I would like to thank you for the efforts youve put in writing this blog. Im hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal blog now 😉

 26. I have been looking for articles on these topics for a long time. baccaratcommunity I don’t know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day

 27. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to
  get there! Appreciate it

  my homepage – 2022

 28. I have been browsing online greater than 3 hours as of late, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely value enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content material as you did, the net will be much more helpful than ever before. “Nothing will come of nothing.” by William Shakespeare.

 29. Thanks, I have just been searching for information approximately this topic for ages and yours is the greatest I’ve came upon so far. But, what in regards to the conclusion? Are you positive about the supply?

 30. Can I tell you how relieved I am to find someone on the web who really knows what they’re talking about? You actually know how to identify a problem and make it important. More and more people need to read this and understand this side of your story. I’m surprised you’re obviously talented and unpopular. https://majornoriter.com/

 31. When I read an article on this topic, totosite the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: