Arrogantie van de macht

Kennis, machtsmisbruik en arrogantie

De wereldwijd bekende en befaamde biochemicus en voedsel deskundige Dr. Mary G. Enig (1931-2014), verzucht in haar boek “Feiten over Vetten” (2003, blz.197): Helaas zijn er tegenwoordig veel voedseldeskundigen die geloven, dat de voedselindustrie het natuurlijke voedsel kan verbeteren. Het is ironisch, dat zij het voedsel dat zij de consument afraden te gebruiken, (verzadigde dierlijke vetten en cholesterol), bij uitstek goed is voor de gezondheid.

Zo wordt tot op de dag van vandaag door de voedingsindustrieën gepropageerd, dat de natuurlijke roomboter inferieur is aan de door hen nagemaakte kunstboter.
De reden is dat roomboter voor meer dan vijftig procent is samengesteld uit “slechte” verzadigde vetten en cholesterol, terwijl hun kunstboter vooral is opgebouwd uit onverzadigde “goede” vetten zoals die overvloedig voorkomen in plantaardige oliën. De slechte vetten verhogen het cholesterolgehalte in het bloed, dat op haar beurt de belangrijkste oorzaak zou zijn van atherosclerose, de bron van alle hart en vaatziekten als hart en herseninfarcten.

Deze theorie hebben wij te danken aan de Amerikaanse wetenschapper Dr. Ancel Keys (1904-2004). Hij begon in het jaar 1950 in totaal 22 verschillende landen een onderzoek, naar door hem vermeende verbanden tussen de consumptie van dierlijke, verzadigde vetten en dodelijke hart en vaatziekten en legde in 1958 zijn eindconclusies neer in het boek “the Seven Country Studies”. Niet duidelijk is, waarom hij alleen de resultaten uit slechts zeven landen vermeldde. Vrijwel zeker omdat die onderzoeksresultaten niet goed genoeg pasten in zijn theorieën.

Voor eenieder die maar een beetje gevoel heeft voor de overweldigende genialiteit, kracht en schoonheid waarmee de natuur zich in alle facetten van het leven manifesteert, moet toch inzien, dat de conclusies van Dr. Keys over twee van de meest belangrijke bouwstoffen van het menselijk organisme, wel heel erg simplistisch en bijna aandoenlijk overkomen.

Sinds Watson en Crick in 1953 de raadselen rond het DNA-molecuul ontcijferden, weten we, dat iedere lichaamscel vanuit de genetische informaties zoals die in de celkern zijn gelegen, precies op de hoogte is van zijn specifieke taken. Voor de synthese van bijvoorbeeld moedermelk, weten de cellen waaruit de melkklieren zijn opgebouwd precies, welke voedingsstoffen zij uit het weefselvocht moeten opnemen. De samenstelling van dit product ligt genetisch vast.

De vetten in de moedermelk zijn opgebouwd uit zowel verzadigde, als onverzadigde vetten in een vastliggende verhouding en hoeveelheid. De kliercellen nemen precies die verzadigde en onverzadigde vetzuren uit het weefselvocht op, die voor de synthese van de betrokken vetten nodig zijn. Dat moedermelk, zoals door de natuur bepaald, een gezond product is, wordt bewezen door al die miljarden mensen die met moedermelk letterlijk zijn opgevoed. Een mooiere proefopstelling is niet mogelijk, maar ook niet nodig. De natuur weet. Zij zoekt niet en heeft geen gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoekingen en protocollen nodig. Van discriminatie tussen verzadigd en onverzadigd is nooit enige sprake. Tot aan Dr. Ancel Keys. Die legde naar zijn idee dit feilen der natuur genadeloos bloot. Hoe nu? Want dat moet dan ook gelden voor alle cellen, weefsels en organen waarbij deze vetten zijn betrokken. Hersenen bijvoorbeeld! Opgebouwd voor meer dan zestig procent uit vetten! Of de lever, de nieren, de longen. Of geldt zijn vinding alleen voor roomboter? Maar ook roomboter, heeft sinds de opkomst van de landbouw en veeteelt na de laatste ijstijd (10.000 jaar voor Chr.) al die tijd ruimschoots haar waarde voor de mensheid bewezen. Is roomboter nu ineens slecht voor hart en bloedvaten omdat zij voor meer dan vijftig procent uit verzadigde vetten bestaat? Eigenlijk best vreemd, omdat de lijfarts van Dwight Eisenhower (1890- 1969), beroemd generaal en oud President van Amerika, verklaarde, dat hij in zijn jonge jaren (1921) nog maar een keer had horen spreken over een hartinfarct.
Zou Keys het wel bij het rechte eind hebben? Zouden zijn conclusies niet eerder goed bruikbaar dan waarachtig kunnen zijn? Bijvoorbeeld voor bepaalde industriële doeleinden? Wij zullen zien.

Voor de voedingsindustrie betekenen zijn ideeën de ontsluiting van een gigantische markt. Plantaardige oliën, kunnen worden gewonnen uit simpel te verbouwen en bijzonder goedkope gewassen als mais, sojabonen en zonnebloemen. Het vloeibare goud bevat in overvloed de dragers van de ultieme gezondheid: de onverzadigde vetzuren! De drager van de inferieure verzadigde vetzuren, roomboter, moest terstond worden vervangen door de veel gezondere synthetische kunstboter: margarine. Een ware, nooit eerder vertoonde revolutie op voedingsgebied, die tot op de dag van vandaag, nu via alle bestaande media, voortduurt.

Ook voor de geneesmiddelenindustrieën opende de stellingen van Ancel Keys ongekende nieuwe mogelijkheden. Alle oorzaken van hart en vaatziekten konden worden bestreden en voorkomen door een nieuwe generatie medicijnen, uitgedacht en ontworpen in chemische laboratoria.
In het jaar 1950 werden al de cytostatica of celremmers ontdekt, de grootste bestrijders van kwaadaardige nieuwvormingen ooit en daar kwam de vinding van Keys nog eens bij. Een geschenk uit de hemel! Nu kon de productie van medicijnen pas goed beginnen. En dat gebeurde! Het wereldberoemde huis PricewaterhouseCoopers, voor accountancy en belastingen, voorspelde al in 2007 voor de sector een omzetgroei oplopend in het jaar 2020 tot 1300 miljard dollar!

Een van de eerste grote problemen waarmee de margarine bereiders mee te maken kregen, was de vloeibaarheid van de oliën. Het nieuwe product moest smeerbaar zijn. Daartoe moesten de oliën worden gehard, door middel van gedeeltelijke hydrogenatie. Een chemisch proces, waarbij onverzadigde verbindingen worden omgezet in verzadigde verbindingen door toevoeging van waterstof. Zeer effectief, maar vooral ongezond. Bij deze procedure ontstaan namelijk voor het lichaam zeer schadelijke stoffen, transvetten genaamd

Aanvankelijk werd het gevaar niet onderkend en bevatten de margarines van toen soms 40-50% procent aan transvetten. (Dr. Enig). Het was deze Mary P. Enig, die in 1976 haar kruistocht tegen transvetten begon.

De weerstand was groot en de weg lang. Dr. Mary Enig overleed in 2014, maar zij kwam tenslotte als overwinnaar uit de strijd. In 2018 zijn synthetische transvetten in voedingsmiddelen in Amerika, bij de wet verboden. Denemarken zal volgen. In veel landen moet de hoeveelheid transvetten in voedingsmiddelen op het etiket worden vermeld en mag een gering percentage niet overschrijden. Hoe is de situatie in Nederland? Nederland reageert relativerend.

De mythe van de meervoudig onverzadigde vetzuren.

De vraag rijst, welke deze voortreffelijke vetzuren eigenlijk zijn. Het gaat om twee zogenaamde essentiële vetzuren, die het lichaam niet zelf kan aanmaken. Het zijn Alfa-linoleenzuur, een omega 3 vetzuur (ALA) en linolzuur, een omega 6 vetzuur (LA), beide voorlopers van meerdere andere onverzadigde vetzuren. Beide zuren zijn in bepaalde hoeveelheden en in bepaalde verhoudingen ten opzichte van elkaar, van onmisbare waarde voor een goede gezondheid.

Van de omega 3 zuren komt alleen het ALA in plantaardige oliën voor en dan nog in relatief zeer geringe concentraties. Het kent drie dubbele bindingen (onverzadigd). In het lichaam kan ALA worden omgezet in eicosapentaeenzuur, (EPA), met vijf dubbele bindingen en in docosahexaeenzuur, (DHA), met zes dubbele bindingen. Hoe meer dubbele bindingen, hoe kwetsbaarder voor bv. verhitting, oxidatie en chemische bewerkingen. Plantaardige oliën bevatten geen EPA en DHA. Alleen ALA, maar in zeer geringe concentraties.
Van de supergezonde omega vetzuren in plantaardige oliën is er vooral sprake van omega 6 vetzuren.
Een overzicht van de verhoudingen tussen ALA en LA in diverse oliën, wordt ons verstrekt door een adept van de “Voedingsraad”, het “Gezonheidsplein” en maakt veel duidelijk.

De verhouding tussen de meervoudig onverzadigde vetzuren in het lichaam ALA en LA, naar algemeen wordt aangenomen, bedraagt tussen de 1:1 en 1:3. Te hoge concentraties LA zijn, afhankelijk van de hoogte, schadelijk voor de gezondheid. Onderstaande tabellen, zoals geproduceerd door “Gezondheidsplein” op internet, leren ons het volgende:

Aantal grammen ALA en LA, ofwel respectievelijk Alfa-linoleenzuur (omega drie) en Linolzuur (omega zes), in honderd gram olie.

Soort olie ALA LA Verhouding
Olijfolie 0,5 7,4 1 : 14,8
Zonnebloemolie 0,1 62,1 1 : 621
Maisolie 0,8 54,2 1 : 65
Arachideolie 0,1 22,6 1 : 226
Sojaolie 5,67 51,8 1 : 9,5
Sesamolie 0,3 41,3 1 : 137
Saffloerolie 0,2 71,9 1 : 359
Koolzaadolie 9,69 19,8 1 : 3
Lijnzaadolie 53,6! 12,8 4,5 : 1!
Kokosolie 1,7 0,00

Deze cijfers spreken voor zich. Tegenwoordig wordt aan margarines lijnzaadolie toegevoegd, ter aanvulling van omega 3. Gezien de overige cijfers niet echt afdoende. Zonnebloemolie is nog steeds de meest gebruikte olie in margarines. Het linolzuur gehalte in de olierestanten, die in talloze voedingsmiddelen worden verwerkt, maar ook in veevoeders, is zeer hoog. In hoge doseringen is dit zuur ontstekingsbevorderend en remt de omzetting in het lichaam van ALA in EPA en DHA, een proces dat onder normale verhoudingen al moeizaam verloopt.
Linolzuur zelf wordt omgezet in gammalinoleenzuur en het ontstekings bevorderende arachidonzuur.

Ontstekingen van de vaatwanden, door allerlei oorzaken, worden verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van atherosclerose. Wat dr. Keys ook beweert. Cholesterol in ieder geval niet. Dat wordt door het lichaam gebruikt voor de reparatie van bv. de celwanden, waaruit deze voor een groot deel zijn opgebouwd en die beschadigd raken door ontstekingsreacties veroorzaakt door b.v. vrije radicalen, die vrijkomen bij chronische oxidatieve, nitrosatieve of mentale stress, waarbij in het lichaam de verdedigingsfuncties (flight en fight) de sympathie functies overheersen, met alle fatale gevolgen van dien. Door stoffen als peroxynitriet die in dat soort situaties ontstaan, door homocysteïne, nicotine, acetaldehyde (alcohol), exogene giffen als allerlei chemisch afval in lucht, bodem en water, in voedingsmiddelen, in de nieuwe generatie medicijnen, endogene toxinen die zich bij ziekten van ontgiftingsorganen als lever, nieren, huid of longen kunnen opstapelen, ziekten van het immuunsysteem, diabetes mellitus 2, het metabool syndroom, maar zeker ook een overmaat aan het meervoudig onverzadigd vetzuur linolzuur, en natuurlijk ook door transvetten.

In haar boek “Feiten en Vetten”, (2003), schrijft Dr. Enig al, dat een te hoog linolzuurgehalte een hartinfarct kan veroorzaken. Zij is niet de eerste en al helemaal niet de enige die wijst op de gevaren van te hoge linolzuurconcentraties in het bloed. Getuigen hiervan vele publicaties op internet. Hiervan een aantal:

Naast de problemen met het zeer schadelijke transvet en de veel te hoge linolzuur waarden, is er ook nog het probleem met het gevaarlijke en ongezonde “slechte cholesterol”. Dat is te hoog en moet worden bestreden. Hetzij met b.v. medicijnen, vooral de synthetisch gefabriceerde chemische statines, of anders door het veel minder consumeren van verzadigde dierlijke vetten en zuivelproducten, vooral roomboter! Dit terwijl cholesterol een onmisbare stof is voor de synthese van meerdere vitale biologische producten. En ook nog eens door het lichaam wordt gebruikt om schade aan vaat en celwanden te herstellen, ontstaan door ontstekingsprocessen. Cholesterol is een antioxidant en onderdrukt ontstekingen!
Terwijl het cholesterol bloedgehalte wordt geregeld door de lever en de opname hiervan in de darmen van weinig betekenis is, brachten de producenten van kunstboter het “Becel ProActiv” op de markt Dit product bevat plantensterolen, die de opname van cholesterol in de darmen tegengaan. Het toevoegen van plantensterolen aan voedingsmiddelen is in Canada verboden en in andere landen fel bekritiseerd.

Zie voor uitgebreidere informatie over cholesterol en Becel ProActiv: Jesse van der Velde.

Bronnen:

 • Dr. Uffe Ravnskov: The cholesterol myth. (a thriller about the biggest scientific and commercial deception of all times).
 • Prof. dr. Walter Hartenbach: The cholesterol lies.

Als er dan ook nog de natuurlijk geur- kleur- en smaak nagemaakt moeten worden, en moeten worden vervangen door synthetische stoffen, is het drama compleet.

Zie hier voor een lijst van allerlei toevoegingen:

146 gedachten over “Arrogantie van de macht

Voeg uw reactie toe

 1. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of
  completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it
  is popping it up all over the internet without my agreement.
  Do you know any ways to help stop content from being ripped off?
  I’d truly appreciate it.

 2. Call Jesus or Santa vivid

  belief by Edward J. Blum, big to CNN

  (fox news) Fox News anchor Megyn Kelly sparked outrage now by insisting that Jesus and Santa Claus are both white, Saying it to conisder that depicting Christ and St. Nick as Caucasian is at how, For all you kids examining at home, Santa just is white wines, kelly said, chore is arguing that we should also have a black Santa. Was responding to an article in Slate that said St. Nick needs a makeover from fat, Old white guy to something less Fox News host would’ve none of it.

  Because it makes you feel less than enjoyable doesn mean it has to change, kelly felix said. Was a white-colored man, excessively. It like offering, He a fantastic figure; That a established fact. As is santa claus, i just want kids to know that. computer chip, Who was actually Greek before Currier Ives got their hands on him, [url=https://www.bestbrides.net/dating-unlocked-understanding-east-european-women/]rusian brides[/url] can be something. But as for Jesus, People have been arguing about his skin color since the initial days of American history. You might even call it as a famous tradition.

  What new during this latest brouhaha is how swiftly Kelly’s remarks were attacked. Thousands of experts rebuked her through blogs, useful guides, Twitter posts and youtube updates.

  Comedian Jon Stewart accused Kelly of full yuletide nog. Who are you undoubtedly talking to? Stewart said on daily Show. Who are exceptional enough to be watching a news channel at 10 o’clock at night, Yet simple enough to still believe Santa Claus is real yet racist enough to be freaked out if he isn’t white,

  it seems that now, If you intend to call Christ or even Santa white, you are very likely a fierce fight.

  The immediate and widespread rebuttal showcases how much America has changed over the last few decades. the media not only has a black president, But also has refused to endorse the roscoe savior as white.

  Since the initial days of America, Jesus was considered as a white man.

  When white Protestant missionaries brought Bibles and whitened images of Jesus to indigenous peoples, At least a few mocked is a part saw.

  taking the imagery seriously, The Shawnee warrior Tecumseh asked future web design manager William Henry Harrison, “How can we rely on the white people? When Jesus Christ came upon the soil you kill’d and nail’d him on a cross,

  It was not until around 1900 that a group of white Americans clearly claimed Jesus was white.

  Concerned that more and more immigrants from southern and eastern Europe, certainly Jewish immigrants, appeared to be “harming” area, Anti immigrant spokesmen like attorney Madison Grant asserted the whiteness of Jesus to justify calls for exclusionary the law.

  read more: From science and notebooks, A new face of jesus

  Making Jesus white was an effective way to distance him from Judaism.

  “In depicting the crucifixion no artist hesitates to make the two thieves brunet compared to the blond Savior, Grant wrote in his xenophobic best seller Passing of the particular Race. place more than a convention, Grant went on, And hinted at that Jesus had “Nordic, perhaps even Greek, Physical and moral points,

  Even Martin Luther sovereign Jr. touted that Jesus was white, After being asked why God formulated Jesus as a white man.

  King responded that the colour of Christ’s skin didn’t matter. Jesus would have been just as important “If His skin have been black, it “Is no less decent because His skin was white,

  find out more: Turkish town cashes in on Saint Nick legacy of music

  pushes to Christ’s whiteness have a long history, pretty.

  Famed evangelist Billy Graham preached the 1950s, And then wrote emphatically in his autobiography As I Am, your, “Jesus had not been a white man,

  But Graham was far inside first American to contradict the whiteness of Jesus. That honor goes to Methodist and Pequot Indian bill Apess.

  through 1833, He wrote to white christians, “You know as well as I that you aren’t indebted to a principle beneath a white skin for your religious services but to a colored one,

  about 100 years later, The Jamaican built, “into Africa” spokesperson Marcus Garvey told his followers, “Never admit that Jesus Christ was a bright white man, normally he could not be the Son of God and God to redeem all mankind. Jesus Christ had the blood of everyone in attendancee races in his veins,

  within age, The color of Christ makes for both politically dangerous and the butt of jokes.

  back in 2008, the specific Rev. Jeremiah Wright’s keywords “God damn the usa” and even “Jesus was an undesirable black boy” almost derailed then Sen. barack obama from winning the Democratic primary.

  at this point,soon, Kelly bears the brunt of scratches and, In understandable, appears to be pilloried by comedianslike Stewart and Stephen Colbert.

  Few Americans went on public record against King when he asserted Jesus had white skin in the 1950s. appropriate now, a multitude from virtually every race and tribe of Americans have taken Kelly’s words seriously and seriously disdained them.

  All the chat about Jesus being white (a person) Shows the price America has changed. There was once “Whites’ lone” eaterys and schoolrooms. actually, Even Jesus cannot be called white without effects.

  What argument hides, nonetheless, Is what Jesus of the Bible actually did and how he relevant to people.

 3. It is in point of fact a nice and useful piece of info.

  I am satisfied that you just shared this helpful information with
  us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 4. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am having
  difficulties with your RSS. I don’t understand why I can’t subscribe to it.
  Is there anybody having identical RSS issues?
  Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 5. Everything is very open with a clear explanation of the challenges.
  It was truly informative. Your website is very useful.
  Thank you for sharing! cheap flights 31muvXS

 6. My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post’s to
  be just what I’m looking for. Does one offer guest
  writers to write content for yourself? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on some of the subjects you write
  about here. Again, awesome site!

 7. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say
  that I have really enjoyed browsing your blog posts.

  In any case I will be subscribing to your rss feed and I
  hope you write again soon!

 8. Simply want to say your article is as astonishing. The clearness for your submit
  is just great and that i can think you are an expert
  on this subject. Fine with your permission allow me to clutch your RSS feed to stay updated
  with forthcoming post. Thank you 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.

 9. YOU NEED QUALITY VISITORS for your: matthijsschoemacher.com

  My name is Leonie Lopresti, and I’m a Web Traffic Specialist. I can get:
  – visitors from search engines
  – visitors from social media
  – visitors from any country you want
  – very low bounce rate & long visit duration

  CLAIM YOUR 24 HOURS FREE TEST => https://bit.ly/3h750yC

 10. connections guidance in betrothed females

  human relationships are operate, sincerely. [url=https://about.me/chnlove]chnlove scam[/url] the beauty with this is, for the,will be the fact as the assistance to of these two persons taken into consideration is discussed to the marriage work, the higher the happens to be. handful of comparing relationship family relationships you should know about;

  dedication carry focus to make romantic relationship triumphant. when you match someone now, your amazing testosterone unquestionably are flaming in the pub and will also be very anxious. over time, within the, When the initial a good time alterations, in addition real images of the moving start in on quickly becoming, an opportunity occurs as a true contract starting from each for you to take.

  grasping; really enjoy romances and as a consequence marital relationship predominately are people who should detect my second issue. you’ll have to understand your partner in romantic relationship is a human being with different fancies and the values beyond the one you have. now knowledge one another is key in order to keep a vibrant interconnection.

  esteem from the spouse in a married relationship couples may also leading, But it can take trust in the relationship running. i cannot for instance where sufficient amounts. most cases, I have often heard shut off involves a relationship relationship of doubt quite possibly by someone in the relationship both. accept is needed, especially for purpose as to common insight.

  program; within a courting, is prejudicial. while in marriage, You require the technical support of an external group. this is sometimes a pastor or an aging adults man or woman who has been around a special connection significantly like one for ages. during times of strife or possibly concern in the relationship, this person can put forward guidelines additionally steerage it eventually.

 11. YOU NEED QUALITY VISITORS for your: matthijsschoemacher.com

  My name is Marcelo, and I’m a Web Traffic Specialist. I can get:
  – visitors from search engines
  – visitors from social media
  – visitors from any country you want
  – very low bounce rate & long visit duration

  CLAIM YOUR 24 HOURS FREE TEST
  ContactMe: ventfara@mail.com

 12. YOU NEED QUALITY VISITORS for your: matthijsschoemacher.com

  I Will Provide Organic Traffic By Keyword From Search Engines Or Social Media

  YOU GET HIGH-QUALITY VISITORS
  – visitors from search engines
  – visitors from social media
  – visitors from any country you want
  – very low bounce rate & long visit duration

  CLAIM YOUR 24 HOURS FREE TEST => https://bit.ly/3jQ3WjY

 13. When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and
  now whenever a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment.
  Is there a way you can remove me from that service? Thank you!

  my blog post: biden we just did hat

 14. Hello there, just became aware about your blog site
  through Google, and found that it can be really informative.
  I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate when you continue this later
  on. Lots of individuals will be benefited from your writing.
  Cheers!

  Here is my web site … RoselineUAly

 15. What i do not understood is in fact how you’re now not really
  a lot more well-liked than you might be right now.

  You’re very intelligent. You already know therefore considerably in relation to this subject, made me personally
  consider it from so many varied angles. Its like men and women are not interested unless it’s one thing to accomplish with Woman gaga!
  Your own stuffs excellent. Always handle it up!

 16. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?

  you made blogging look easy. The overall look of your
  website is fantastic, let alone the content!

 17. Hey there, You’ve done a fantastic job. I’ll certainly digg it and personally recommend to my
  friends. I am sure they’ll be benefited from this site.

 18. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but,
  I’d like to shoot you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.

 19. Its like you read my thoughts! You seem to understand so much about this,
  such as you wrote the e book in it or something. I think that
  you simply could do with a few percent to force the message
  home a bit, however other than that, that is wonderful blog.
  An excellent read. I will certainly be back.

 20. of course like your web-site however you need to
  test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling
  issues and I to find it very bothersome to inform the truth on the other hand I’ll surely come back again.

 21. Excellent website you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about here?

  I’d really love to be a part of group where I can get feed-back from
  other experienced individuals that share the same interest.

  If you have any suggestions, please let me know. Thanks a lot!

 22. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you
  download it from somewhere? A design like yours with a few simple
  adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you
  got your theme. Thanks a lot

 23. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me.

  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 24. I have Firefox as my main web browser already, but I want my windows live messenger to open all windows on Firefox and not IE7. For example, the email icon on the top left hand corner of wlm. Every time I click on it, it opens up on IE7 which i don’t want, but on Firefox.. how do i remove ie7?.

 25. Heya i’m for the primary time here. I found this board and I to find
  It truly helpful & it helped me out much. I am hoping to present one thing back and aid others such as you helped me.

 26. What i don’t realize is if truth be told
  how you’re not actually much more neatly-liked than you may be now.
  You are so intelligent. You recognize therefore considerably in relation to this matter, made me in my view believe it from so many varied angles.
  Its like women and men are not interested except
  it is something to do with Girl gaga! Your individual stuffs great.
  All the time handle it up!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: