Blog Matthijs Schoemacher

Homo Sapiens

Al hetgeen op deze aarde leeft en bloeit, is in staat te overleven op hetgeen de natuur te bieden heeft. Dat kunnen bizons in winters Canada, bij temperaturen van minus 40 graden Celsius, of kuddes zebra’s of gnoes in de droge steppen van Afrika bij 40 graden Celsius boven nul, of allerlei diersoorten in het Amazonegebied... Continue Reading →

De nieuwe kleren van de Keizer

Bij de bestrijding van kanker in het algemeen, speelt een van de oudste en bekendste hoekstenen van de Geneeskunde, de chirurgie, de belangrijkste en veiligste rol. In handen van jarenlange, uiterst gedisciplineerde en bekwame medische specialisten, die met inmiddels zeer verfijnde technieken en de hulp van eveneens de nieuwste, wetenschappelijke technische hulpmiddelen, zijn de resultaten... Continue Reading →

Preventieve gezondheidszorg vervolg

Het ultieme wapen, dat de mens kan inzetten bij de strijd tegen ziekten, is gezondheid. De mens is hierbij vergeleken met bijvoorbeeld andere, vergelijkbare soorten, enorm bevoorrecht. Dankzij het menselijk verstand. Wij hoeven niet meer om te komen van honger en kou, van armoede en ellende. Dank zij het menselijk vernuft, zouden wij instaat moeten zijn in... Continue Reading →

Preventieve gezondheidszorg

In de eerste pagina’s van mijn verhandeling over een nieuwe generatie medicijnen "Dood op Recept", zet ik uit een wat mijn motieven zijn tot het schrijven van dit boek. Dat is HIER te lezen. Het meest schrijnende voorbeeld van arrogantie van wetenschappers in dienst van de farmaceutische industrieën is wel, dat zij wel eens zullen uitmaken welke stoffen... Continue Reading →

Naschrift

Begrippen als wijsheid, natuurlijk gezag, respect en begrip voor het vaak moeilijk bestaan van de medemens, hebben in ieder geval de laatste eeuw, plaats moeten maken voor respectievelijke het rationele, gevoelloze, analytische denken, het recht van de macht en een meedogenloze concurrentiestrijd om het bestaan. Een strijd, waarin een relatief kleine groep machtshebbers de scepter zwaait... Continue Reading →

De menselijke kennis vervolg

De tijd, die ik nog ken vanuit mijn jeugd, toen kinderen nog buiten met elkaar ravotten, krijgertje, verstoppertje, diefje met verlos, rover en reizigertje, slagbal speelden, met elkaar voetbalden, knikkerden, touwtje sprongen, stoeprandden, met elkaar "liepen", toen kinderen priktolden, aan hoelahoepen deden, hinkelden en belletje trokken, toen de " vliegende Hollander" nog bestond.... De tijd waarin... Continue Reading →

De menselijke kennis

Het wetenschappelijk-analytisch denkvermogen van de mens, is veruit superieur aan dat van alle overige levende wezens op aarde. In tegenstelling tot het dier, kon hij zich hiermee ontworstelen aan de extreme leef en weersomstandigheden van onze primitieve voorouders. Hij en zij ontwierpen hun eigen kleding, maakten hun wapens, bouwden huizen en vestingen en vergrootten hiermee... Continue Reading →

Gezag, macht, machtsmisbruik

De overdreven zucht naar rijkdom, aanzien, welstand en superioriteit ten aanzien van de medemens en de strijd om de beste plaats op de eerste rij, zijn belangrijke drijfveren bij het streven naar macht.Zolang dit streven binnen sociaal aanvaarde normen blijft en verloopt binnen afgesproken spelregels, zo nodig onder toezicht van gezagsdragers, die als zodanig deze... Continue Reading →

De nieuwe samenleving

Welvaartsziektes als kanker, hart en vaatziektes, obesitas (de gezondheid bedreigende vetzucht of zwaarlijvigheid) en diabetes 2, zijn de belangrijkste doodsoorzaken van deze tijd.De nieuwe generatie, in grote laboratoria uitgedachte en gesynthetiseerde chemische medicijnen als chemotherapeutica, cytostatica, psychotherapeutica en middelen tegen hart en vaatziekten, zijn de meest gebruikte “geneesmiddelen”?Intussen is een groot deel van de wereldbevolking... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers liken dit: