Blog Matthijs Schoemacher

Voedingssupplementen vervolg

Een van de grootste, oudste en bekendste producenten van voedingssupplementen, biedt er meer dan 300 aan. Van goede kwaliteit, maar niet goedkoop. Het innemen van een enkel supplement is weinig zinvol, omdat bij de ontelbare biochemische processen in het lichaam alleen de cel weet, welke producten specifiek zijn betrokken bij de diverse reacties. Zo zijn... Continue Reading →

Voedingssupplementen

De mens is door de natuur gezegend met een organisme dat hem in staat stelt om onder de moeilijkste omstandigheden te overleven. Mede door de aanwezigheid van middelen, die ruimschoots in de natuur aanwezig zijn. Om deze middelen optimaal te gebruiken, zijn er gezonde cellen nodig. Iedere cel afzonderlijk, kent hierbij zijn specifieke taken en... Continue Reading →

Moeder Natuur

Een betere vergelijking is niet mogelijk. Een moeder, is in ons geval een mens van het vrouwelijk geslacht, door de Natuur speciaal uitverkoren en toegerust voor het baren en opvoeden van haar nageslacht. De moeder is er te allen tijde voor haar kind, onvoorwaardelijk, toegewijd, onbaatzuchtig. Zij geeft en verlangt niets terug. De liefde van een moeder... Continue Reading →

De Tovenaarsleerling

Naar een ballade van Johann Wolfgang von Goethe, (1749-1832). Der Zauberlehrling. Naar een symfonisch gedicht van Paul Dukas, (1865-1935). L’Apprenti Sorcier. Naar de film van Walt Disney (1901-1966), Fantasia. Als er ooit producten in aanmerking mogen komen voor medische toepassing in de Gezondheidszorg, zijn dat de stoffen die de Natuur gebruikt voor de bouw en... Continue Reading →

Homo Sapiens

Al hetgeen op deze aarde leeft en bloeit, is in staat te overleven op hetgeen de natuur te bieden heeft. Dat kunnen bizons in winters Canada, bij temperaturen van minus 40 graden Celsius, of kuddes zebra’s of gnoes in de droge steppen van Afrika bij 40 graden Celsius boven nul, of allerlei diersoorten in het Amazonegebied... Continue Reading →

De nieuwe kleren van de Keizer

Bij de bestrijding van kanker in het algemeen, speelt een van de oudste en bekendste hoekstenen van de Geneeskunde, de chirurgie, de belangrijkste en veiligste rol. In handen van jarenlange, uiterst gedisciplineerde en bekwame medische specialisten, die met inmiddels zeer verfijnde technieken en de hulp van eveneens de nieuwste, wetenschappelijke technische hulpmiddelen, zijn de resultaten... Continue Reading →

Preventieve gezondheidszorg vervolg

Het ultieme wapen, dat de mens kan inzetten bij de strijd tegen ziekten, is gezondheid. De mens is hierbij vergeleken met bijvoorbeeld andere, vergelijkbare soorten, enorm bevoorrecht. Dankzij het menselijk verstand. Wij hoeven niet meer om te komen van honger en kou, van armoede en ellende. Dank zij het menselijk vernuft, zouden wij instaat moeten zijn in... Continue Reading →

Preventieve gezondheidszorg

In de eerste pagina’s van mijn verhandeling over een nieuwe generatie medicijnen "Dood op Recept", zet ik uit een wat mijn motieven zijn tot het schrijven van dit boek. Dat is HIER te lezen. Het meest schrijnende voorbeeld van arrogantie van wetenschappers in dienst van de farmaceutische industrieën is wel, dat zij wel eens zullen uitmaken welke stoffen... Continue Reading →

Naschrift

Begrippen als wijsheid, natuurlijk gezag, respect en begrip voor het vaak moeilijk bestaan van de medemens, hebben in ieder geval de laatste eeuw, plaats moeten maken voor respectievelijke het rationele, gevoelloze, analytische denken, het recht van de macht en een meedogenloze concurrentiestrijd om het bestaan. Een strijd, waarin een relatief kleine groep machtshebbers de scepter zwaait... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers liken dit: