Blog Matthijs Schoemacher

Klimaathysterie

De planeet Aarde, onze Planeet, neemt in het Zonnestelsel een unieke plaats in. Voor zover bekend is het de enige plaats in dit stelsel waar Leven mogelijk is. Menselijk leven is sterk temperatuur afhankelijk. De lichaamstemperatuur van de mens schommelt rondom de 37 graden Celsius. Temperaturen van boven de 44 Celsius graden zijn onverenigbaar met... Continue Reading →

Stress vervolg

Chronische stress situaties, waardoor ook veroorzaakt, worden voor het overgrote deel verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van zogenoemde welvaartsziekten, omdat dit soort aandoeningen een kleine honderd jaar geleden nog nauwelijks bekend waren in een totaal andere samenleving. De rol van oxidatieve en mentale stress, werd hiervoor al in het kort besproken. Nitrosatieve stress, is als... Continue Reading →

Stress

Chronische stresssituaties, waardoor ook veroorzaakt, leiden vaak tot een aantal moeilijk te verklaren, vage klachten van allerlei aard. Zoals gevoelens van onbehagen, onrust, onzekerheid, dreigend gevaar, negativisme, scepticisme, onveiligheid, onbestemde angsten, minderwaardigheid, leegte, gebrek aan levenslust, eetlust, gemeenschap, aan zelfvertrouwen, eigendunk, motivatie, aan vertrouwen in de toekomst, somberheid en twijfel aan de zin van het... Continue Reading →

Vervolg Gezondheidsinfusen

Op een bepaald moment in het leven, begint het centraal zenuwstelsel, via de hypothalamus en de hypofyse (hersenaanhangsel), berichten te sturen naar de geslachtsklieren: de testikels, de eierstokken en de bijnierschors. Daarop beginnen deze geslachtshormonen te produceren: het testosteron, het progesteron, de oestrogenen, het DHEA en het androsteendion.In deze geslachtsrijpe periode groeit de mens naar... Continue Reading →

Gezondheidsinfusen

Gezondheidsinfusen worden samengesteld uit zorgvuldig geselecteerde voedingsstoffen of nutrienten, (eiwitten, koolhydraten, vetten, vitaminen, mineralen, sporenelementen), in relatie tot het doel dat moet worden bereikt. Voedingsstoffen, de bouwstenen van alles wat leeft en bloeit en waarmee alles wat het leven bedreigt of bedreigde is overwonnen. Waarmee ook de menselijke soort overleefde en zichzelf in stand hield.... Continue Reading →

Voedingssupplementen vervolg

Een van de grootste, oudste en bekendste producenten van voedingssupplementen, biedt er meer dan 300 aan. Van goede kwaliteit, maar niet goedkoop. Het innemen van een enkel supplement is weinig zinvol, omdat bij de ontelbare biochemische processen in het lichaam alleen de cel weet, welke producten specifiek zijn betrokken bij de diverse reacties. Zo zijn... Continue Reading →

Voedingssupplementen

De mens is door de natuur gezegend met een organisme dat hem in staat stelt om onder de moeilijkste omstandigheden te overleven. Mede door de aanwezigheid van middelen, die ruimschoots in de natuur aanwezig zijn. Om deze middelen optimaal te gebruiken, zijn er gezonde cellen nodig. Iedere cel afzonderlijk, kent hierbij zijn specifieke taken en... Continue Reading →

Moeder Natuur

Een betere vergelijking is niet mogelijk. Een moeder, is in ons geval een mens van het vrouwelijk geslacht, door de Natuur speciaal uitverkoren en toegerust voor het baren en opvoeden van haar nageslacht. De moeder is er te allen tijde voor haar kind, onvoorwaardelijk, toegewijd, onbaatzuchtig. Zij geeft en verlangt niets terug. De liefde van een moeder... Continue Reading →

De Tovenaarsleerling

Naar een ballade van Johann Wolfgang von Goethe, (1749-1832). Der Zauberlehrling. Naar een symfonisch gedicht van Paul Dukas, (1865-1935). L’Apprenti Sorcier. Naar de film van Walt Disney (1901-1966), Fantasia. Als er ooit producten in aanmerking mogen komen voor medische toepassing in de Gezondheidszorg, zijn dat de stoffen die de Natuur gebruikt voor de bouw en... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers liken dit: