Blog Matthijs Schoemacher

Stress

Chronische stresssituaties, waardoor ook veroorzaakt, leiden vaak tot een aantal moeilijk te verklaren, vage klachten van allerlei aard. Zoals gevoelens van onbehagen, onrust, onzekerheid, dreigend gevaar, negativisme, scepticisme, onveiligheid, onbestemde angsten, minderwaardigheid, leegte, gebrek aan levenslust, eetlust, gemeenschap, aan zelfvertrouwen, eigendunk, motivatie, aan vertrouwen in de toekomst, somberheid en twijfel aan de zin van het... Continue Reading →

Vervolg Gezondheidsinfusen

Op een bepaald moment in het leven, begint het centraal zenuwstelsel, via de hypothalamus en de hypofyse (hersenaanhangsel), berichten te sturen naar de geslachtsklieren: de testikels, de eierstokken en de bijnierschors. Daarop beginnen deze geslachtshormonen te produceren: het testosteron, het progesteron, de oestrogenen, het DHEA en het androsteendion.In deze geslachtsrijpe periode groeit de mens naar... Continue Reading →

Gezondheidsinfusen

Gezondheidsinfusen worden samengesteld uit zorgvuldig geselecteerde voedingsstoffen in relatie tot het doel dat moet worden bereikt. Voedingsstoffen, de bouwstenen van alles wat leeft en bloeit en waarmee alles wat het leven bedreigt of bedreigde is overwonnen. Waarmee ook de menselijke soort overleefde en zichzelf in stand hield.Voedingsstoffen die hoognodig in ere moeten worden hersteld, na... Continue Reading →

Voedingssupplementen vervolg

Een van de grootste, oudste en bekendste producenten van voedingssupplementen, biedt er meer dan 300 aan. Van goede kwaliteit, maar niet goedkoop. Het innemen van een enkel supplement is weinig zinvol, omdat bij de ontelbare biochemische processen in het lichaam alleen de cel weet, welke producten specifiek zijn betrokken bij de diverse reacties. Zo zijn... Continue Reading →

Voedingssupplementen

De mens is door de natuur gezegend met een organisme dat hem in staat stelt om onder de moeilijkste omstandigheden te overleven. Mede door de aanwezigheid van middelen, die ruimschoots in de natuur aanwezig zijn. Om deze middelen optimaal te gebruiken, zijn er gezonde cellen nodig. Iedere cel afzonderlijk, kent hierbij zijn specifieke taken en... Continue Reading →

Moeder Natuur

Een betere vergelijking is niet mogelijk. Een moeder, is in ons geval een mens van het vrouwelijk geslacht, door de Natuur speciaal uitverkoren en toegerust voor het baren en opvoeden van haar nageslacht. De moeder is er te allen tijde voor haar kind, onvoorwaardelijk, toegewijd, onbaatzuchtig. Zij geeft en verlangt niets terug. De liefde van een moeder... Continue Reading →

De Tovenaarsleerling

Naar een ballade van Johann Wolfgang von Goethe, (1749-1832). Der Zauberlehrling. Naar een symfonisch gedicht van Paul Dukas, (1865-1935). L’Apprenti Sorcier. Naar de film van Walt Disney (1901-1966), Fantasia. Als er ooit producten in aanmerking mogen komen voor medische toepassing in de Gezondheidszorg, zijn dat de stoffen die de Natuur gebruikt voor de bouw en... Continue Reading →

Homo Sapiens

Al hetgeen op deze aarde leeft en bloeit, is in staat te overleven op hetgeen de natuur te bieden heeft. Dat kunnen bizons in winters Canada, bij temperaturen van minus 40 graden Celsius, of kuddes zebra’s of gnoes in de droge steppen van Afrika bij 40 graden Celsius boven nul, of allerlei diersoorten in het Amazonegebied... Continue Reading →

De nieuwe kleren van de Keizer

Bij de bestrijding van kanker in het algemeen, speelt een van de oudste en bekendste hoekstenen van de Geneeskunde, de chirurgie, de belangrijkste en veiligste rol. In handen van jarenlange, uiterst gedisciplineerde en bekwame medische specialisten, die met inmiddels zeer verfijnde technieken en de hulp van eveneens de nieuwste, wetenschappelijke technische hulpmiddelen, zijn de resultaten... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers liken dit: